logo

Tietosuojaseloste

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

Brights välittää yksityisyydestäsi. Keräämme henkilötietojasi tarjoamamme palvelun puitteissa. Varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään vastuullisesti ja turvallisesti, työskentelemme aktiivisesti henkilötietokysymysten parissa. Tietojesi kerääminen ja jatkokäsittely on tarpeellista täyttääksemme käyttöehtojen mukaiset velvoitteet sinua kohtaan, tai tarvittaessa tietojenkäsittelyn edellytykset. Saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja sinusta täyttääksemme lakisääteisiä velvoitteita, kuten työlainsäädännön tai kirjanpitosäädösten velvoitteet. Tarkempia tietoja, kuten millaisia henkilötietoja Brights käsittelee sinusta, mihin tarkoitukseen, millä oikeudellisella perusteella ja kuinka kauan, löydät yhteenvedostamme täältä

Keräämme myös henkilötietojasi, kun vierailet verkkosivustollamme hyväksyttyäsi evästeet. Voit lukea lisää siitä, miten ja milloin käytämme evästeitä täältä. Verkkosivuston kävijänä sinun ei ole velvollisuutta antaa meille pääsyä henkilötietoihisi, ja voit välttää tämän olemalla hyväksymättä evästeidemme käytön laitteellasi.

Olet aina tervetullut ottamaan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä.

Miten saamme pääsyn henkilötietoihisi?

Sinusta tallennetut tiedot on joko annettu meille itsesi toimesta tai työnantajasi kautta. Jos osallistut Brightsin järjestämään koulutukseen ja olet käynyt läpi alihankkijan toimesta suoritetun arviointi- ja/tai rekrytointiprosessin, he keräävät tietosi puolestamme. Voimme myös tallentaa tietoja sinusta liittyen työpajoihin, kyselyihin tai muihin toimintoihin, jotka on järjestetty asiakkaamme palvelujen tarjoamiseksi.

Kenelle jaamme henkilötietojasi?

Joissakin tapauksissa jaamme henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille. Ulkopuoliset tahot voivat olla muita yrityksiä konsernissamme, Brightsin kumppaneita, viranomaisia, joille olemme lain mukaan velvollisia antamaan tietyt tiedot, tai asiakkaita tarvittaessa. Kun jaamme henkilötietojasi ulkopuolisen tahon kanssa, se tapahtuu ainoastaan alkuperäisen tietojen keräämisen tarkoituksen mukaisesti. Huolehdimme aina tarvittavista varotoimenpiteistä varmistaaksemme, että ulkopuolinen taho käsittelee tietojasi oikein ja turvallisesti, esimerkiksi solmimalla sitovia sopimuksia kumppaneidemme kanssa.

Henkilötietojasi voidaan jakaa seuraaville ulkopuolisille tahoille:

Konsernin sisäiset yksiköt – Voimme jakaa tietojasi muiden Brightsin kanssa samaan konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa. Tämä voi tapahtua, kun toinen konsernin yritys tarjoaa meille palveluita, jotka saattavat edellyttää tietojesi käsittelyä puolestamme tai kun käytämme konserninlaajuisia sovelluksia.

Kumppanit – Henkilötietojasi voidaan joskus jakaa niiden kumppaneidemme kanssa, jotka tarjoavat palveluita puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Nämä voivat olla IT-palveluiden-, tai ratkaisujen toimittajia, opetukseen liittyviä toimittajia, konsultointiin käytettäviä toimittajia ja tiloja tarjoavia osapuolia.

Viranomaiset – Jos kansallinen tai kansainvälinen lainsäädäntö sitä edellyttää, saatamme joutua jakamaan henkilötietojasi viranomaisten kanssa.

Asiakkaat – Brights tarjoaa yrityksille suunnattuja oppimisratkaisuja, mikä tarkoittaa, että palvelumme suoritetaan asiakkaamme puolesta. Asiakas voi olla nykyinen tai tuleva työnantajasi. Jos osallistut uudelleenkoulutus- tai täydennyskoulutusohjelmaan, jaamme tietoa osallistumisestasi ja kehityksestäsi työnantajasi kanssa koulutuksen aikana. Jos olet asiakasyrityksemme työntekijä, jolle tarjoamme koulutusalan konsultointia, saatamme kerätä tietoja ja tietoja sinusta, joita jaamme asiakkaalle. Asiakas vastaa tietojen käsittelystä, jota he vastaanottavat. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten asiakkaamme käsittelee henkilötietojasi, suosittelemme ottamaan heihin suoraan yhteyttä. Olemme myös mielellämme avuksi yhteydenpidossa.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä saadaksesi tarkempia tietoja siitä, minkälaisten ulkopuolisten tahojen kanssa jaamme henkilötietojasi.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina varmistamaan, että henkilötietojasi ei säilytetä tai muutoin käsitellä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa. Kuitenkin henkilötietojasi voidaan siirtää toimittajillemme tai käsitellä toimittajiemme toimesta Kanadassa, Norjassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan joko riittävää suojan tasoa koskevaa päätöstä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 45 mukaisesti, tai asianmukaisia suojatoimenpiteitä Euroopan komission päätöksessä vahvistettujen vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti - Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 mukaisesti. Jos tietosi siirretään tai niitä käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, varmistamme, että olemme toteuttaneet riittävät turvatoimet (kuten vakiosopimuslausekkeet (SCC), sopimukselliset, organisatoriset ja/tai tekniset suojatoimenpiteet), joiden ansiosta tietojasi käsitellään riittävän suojan tasolla, soveltuvien säännösten mukaisesti. Jos haluat saada kopion käytetyistä suojatoimenpiteistä tai jos haluat lisätietoja siitä, missä henkilötietojasi käsitellään, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Lainmukainen peruste

Brightsin on dokumentoitava lainmukainen peruste jokaiselle henkilötietojen käsittelylle, yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 30 mukaisesti. Jos lainmukaista perustetta ei ole, käsittely ei ole lainmukaista eikä siten sallittua. Yksityiset yritykset ja organisaatiot voivat pääasiassa nojata seuraaviin neljään perusteeseen:

  • Suostumus
  • Sopimuksen täyttäminen
  • Lakisääteinen velvoite
  • Oikeutettu etu

Kun perusteena käytetään oikeutettua etua, suoritamme aina huolellisen arvion, missä otamme omien tietojesi käsittelyä puoltavien perusteidemme lisäksi huomioon sinun oikeutesi kieltää niiden käsittely. Se, Mikä kulloinkin on Brightsin näkökulmasta oikeutettu etu, on tilannekohtaista ja yksityiskohtaisen listan näistä tilanteista löydät täältä.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Soveltuvat tietosuojasäännöt takaavat sinulle useita oikeuksia, kun henkilötietojasi käsitellään. Alla on lyhyt kuvaus näistä oikeuksista. Oikeutesi voivat vaihdella sen mukaan, mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi.

Tietojen saamisoikeus - Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Henkilötietojen käsittelystä annettavat tiedot on toimitettava meille tietojen käsittelijänä sekä silloin, kun tiedot kerätään, että silloin, kun pyydät pääsyä niihin. Lisätietoja löytyy otsikon "Pääsyoikeus" alta.

Jos tapahtuu jotain henkilötietoihisi liittyvää, mikä voi vaikuttaa sinuun kielteisesti, meillä on velvollisuus informoida sinua siitä.

Pääsyoikeus - Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Brights henkilötietoja, jotka liittyvät sinuun, ja saada tarvittaessa tietoa käsittelystä. Sinulla on myös oikeus pyytää maksutta kopio henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta.

Suostumuksen peruuttaminen - Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on aina oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@brights.com. Kunnes peruutat suostumuksesi, meillä on lainmukainen peruste ja siten oikeus käsitellä henkilötietojasi. Kun suostumuksesi on peruutettu, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn.

Oikeus oikaista - Sinulla on aina oikeus vaatia, että Brights korjaa sinusta virheelliset tiedot, jotka katsoit virheellisiksi tai puutteellisiksi. Joissakin tapauksissa voit muuttaa itse syöttämiäsi tietoja omilla profiilisivuillasi.

Oikeus vastustaa - Sinulla on oikeus vastustaa Brightsin henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinointiin liittyen (mukaan lukien profilointi). Kaikissa tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (mukaan lukien profilointi), sinulla on mahdollisuus vastustaa käsittelyä. Jos vastustat ja ilmoitat siitä meille, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn.

Rajoittamisoikeus - Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää Brightsia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tämä pätee esimerkiksi, jos väität, että käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä. Voit silloin pyytää käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka tarvitsemme henkilötietojen oikeellisuuden varmistamiseen. Tässä tapauksessa voimme (säilytyksen lisäksi) käsitellä tietoja vain suostumuksellasi. Tämä pätee lukuun ottamatta oikeudellisten vaateiden vahvistamista, puolustamista tai toteuttamista, jonkun toisen oikeuksien suojaamista tai tärkeää yleistä etua.

Oikeus tietojen poistamiseen - Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää Brightsia poistamaan henkilötietosi. Tämä pätee seuraaviin tapauksiin (muun muassa):

  • Jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.
  • Jos peruutat suostumuksesi, eikä meidän tarvitse säilyttää tietojasi muilla tarkoituksilla, kuten lakisääteisten velvoitteiden vuoksi.
  • Jos vastustat käsittelyä oikeutetun edun perusteella ja vastustuksesi peruste painaa enemmän kuin meidän etumme.
  • Jos vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, emmekä tarvitse tietoja muilla tarkoituksilla.
  • Jos henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti.
  • Jos henkilötietojasi on poistettava lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Huomaa, että meillä voi olla velvollisuus säilyttää tietosi esimerkiksi sinun kanssasi tehdyn sopimuksen tai lakisääteisten vaatimusten vuoksi. Tallennamme henkilötietojasi vain tätä tarkoitusta varten emmekä käytä niitä muihin tarkoituksiin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen - Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus pyytää Brightsia luovuttamaan sinulle henkilötiedot, jotka olet antanut meille rakenteellisessa muodossa. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Valitusoikeus - Jos olet tyytymätön siihen, miten Brights käsittelee henkilötietojasi, sinulla on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, työpaikka tai jossa väitetty loukkaus on tapahtunut (kuten yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklassa todetaan).

Evästeet

Lisätietoja Brightsin evästeiden käytöstä löydät Evästeet-osiosta.

Muutokset tietosuojatiedotteessamme

Voimme muuttaa tietosuojakäytäntöämme aika ajoin. Uusin versio käytännöstä on aina saatavilla verkkosivustollamme. Jos teemme laajempia päivityksiä (kuten tarkoitusten muuttaminen tai tietojen keräämisen muuttaminen), lähetämme uuden käytännön sinulle sähköpostitse antamasi sähköpostiosoitteen kautta.