logo
decorative image

The Brights Way

Maailma muuttuu ennätysvauhdilla ja tarve oppia on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin. Myös se, millaista osaamista tarvitaan, muuttuu nopeasti ja luo valtavan haasteen niin yrityksille, yksilöille kuin yhteiskunnalle. Menestyäksemme meidän on sopeuduttava, sopeutuaksemme meidän on muututtava ja muuttuaksemme meidän on pidettävä osaamisemme ajan tasalla.

Motivation

Motivaatiolla on massiivinen vaikutus oppimiseen – kun jokin asia herättää mielenkiinnon, sen oppimiseen suhtaudutaan innolla ja sen eteen nähdään todennäköisesti enemmän vaivaa. Siksi Brightsilla kaikki alkaa motivaatiosta...Read more

Motivaatiolla on massiivinen vaikutus oppimiseen – kun jokin asia herättää mielenkiinnon, sen oppimiseen suhtaudutaan innolla ja sen eteen nähdään todennäköisesti enemmän vaivaa. Siksi Brightsilla kaikki alkaa motivaatiosta...

Learn more

Return on Learning

Keskiverto-oppija unohtaa 80 prosenttia juuri opituista asioista jo kahden päivän kuluessa. Se on fakta, vaikka hullulta kuulostaakin. Me Brightsilla taistelemme tätä todennäköisyyttä vastaan kaikessa, mitä teemme...Read more

Keskiverto-oppija unohtaa 80 prosenttia juuri opituista asioista jo kahden päivän kuluessa. Se on fakta, vaikka hullulta kuulostaakin. Me Brightsilla taistelemme tätä todennäköisyyttä vastaan kaikessa, mitä teemme...

Learn more

Learning Embedded

Oppimisella ei ole alkua eikä loppua. Jotkut kutsuvat sitä elinikäiseksi oppimiseksi, mutta konkretisoidaksemme asiaa kutsumme tätä lähestymistapaa nimellä Learning Embedded. Read more

Oppimisella ei ole alkua eikä loppua. Jotkut kutsuvat sitä elinikäiseksi oppimiseksi, mutta konkretisoidaksemme asiaa kutsumme tätä lähestymistapaa nimellä Learning Embedded.

Learn more

Learning Innovation

Brightsilla Learning Innovation tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystämme uudistaa miten, milloin ja mitä koulutamme. Se kertoo myös suhtautumisestamme muutokseen: otamme sen avosylin vastaan. The Brights Way...Read more

Brightsilla Learning Innovation tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystämme uudistaa miten, milloin ja mitä koulutamme. Se kertoo myös suhtautumisestamme muutokseen: otamme sen avosylin vastaan. The Brights Way...

Learn more

Learning at Brights

Our Foundations -perustamme pohjalta olemme kehittäneet ainutlaatuisia työskentelytapoja ja todistetusti toimivia menetelmiä, jotka saavat oppijamme loistamaan. Read more

Our Foundations -perustamme pohjalta olemme kehittäneet ainutlaatuisia työskentelytapoja ja todistetusti toimivia menetelmiä, jotka saavat oppijamme loistamaan.

Learn more

The Brights Way

Maailma muuttuu ennätysvauhdilla ja tarve oppia on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin. Myös se, millaista osaamista tarvitaan, muuttuu nopeasti ja luo valtavan haasteen niin yrityksille, yksilöille kuin yhteiskunnalle. Menestyäksemme meidän on sopeuduttava, sopeutuaksemme meidän on muututtava ja muuttuaksemme meidän on pidettävä osaamisemme ajan tasalla.

Tähän haasteeseen vastaaminen vaatii vallankumousta. Sitä, että pitkistä tutkinnoista siirrytään joustavaan osaamisen kehittämiseen ja yhdestä varhaisaikuisuudessa valitusta koulutuksesta elinikäisiin oppimismahdollisuuksiin. Lyhyesti sanottuna: meidän on siirrettävä painopiste tutkinnoista oppimiseen.

Osana tätä vallankumousta meidän tulee ottaa uusi lähestymistapa oppimiseen. Oppimisen täytyy alkaa motivaatiosta, keskittyä taitojen kehittämiseen, johtaa selkeään muutokseen ja olla paremmin yhteydessä työelämään.

The Brights Way on suunniteltu ratkaisemaan nämä haasteet. Se on manifestomme, joka kiteyttää lähestymistapamme oppimiseen. Se koostuu kahdesta osasta, Our Foundations ja Learning at Brights.

Our Foundations kuvaa kaikkea sitä, minkä uskomme olevan pohja tehokkaalle oppimiselle; Motivation, Return on Learning, Learning Embedded ja Learning innovation.

Tämän perustan avulla rakensimme omat tapamme tehdä töitä ja valitsimme menetelmät, jotka saavat oppimisen tapahtumaan – kaikki kuvattuna Learning at Brightsissa!

Kaikki oppimisratkaisumme perustuvat The Brights Way -menetelmään. Se ohjaa toimintaamme ja auttaa asiakkaitamme, koulutettaviamme sekä meitä itseämme ymmärtämään, mitä tehokas oppiminen edellyttää. Menetelmä on kaiken tekemisemme keskiössä, kun pyrimme muuttamaan yksilöiden ja organisaatioiden tapoja oppia ja se selittää, kuinka suunnittelemme oppimisen uudelleen ja teemme asioita johdonmukaisesti eri tavalla.

Motivation

Motivaatiolla on massiivinen vaikutus oppimiseen – kun jokin asia herättää mielenkiinnon, sen oppimiseen suhtaudutaan innolla ja sen eteen nähdään todennäköisesti enemmän vaivaa. Siksi Brightsilla kaikki alkaa motivaatiosta.

Aikuisopiskelijoiden motivaation kasvattaminen lähtee siitä, että luodaan yhteinen ymmärrys oppimisesta – miksi, mitä ja miten opitaan. Kun oppijat tietävät hyötyvänsä opeteltavista taidoista sekä huomaavat uuden osaamisen avaavan ovia, motivaatio nousee ja sitä on helppo ylläpitää – se on tehokkaan oppimisen perusta.

Tiedostaen motivaation vaikutuksen oppimiseen, kaikki ratkaisumme on suunniteltu vahvistamaan oppijoiden motivaatiota. Keskittymällä oppimistavoitteisiin ja hyödyntämällä Backward Design -lähestymistapaamme, pystymme luomaan selkeän polun kohti uusia taitoja; prosessimme kannustavat reflektointiin, opettajiemme ja henkilökuntamme jatkuva valmennus ja käyttämämme opetusmenetelmämme varmistavat, että oppiminen on käytännönläheistä, yhteisöllistä ja hauskaa.

Näin pidämme huolen, että palo oppimiseen säilyy läpi oppimispolun. Neuvomme myös asiakkaitamme tunnistamaan jokaisen oppijan motivaation ja käyttämään sen varmistamiseen apuna menetelmiä ja työkaluja jo ennen oppimisprosessin alkua, sillä sen vaikutus lopputulokseen on valtava.

Return on Learning

Keskiverto-oppija unohtaa 80 prosenttia juuri opituista asioista jo kahden päivän kuluessa. Se on fakta, vaikka hullulta kuulostaakin.

Me Brightsilla taistelemme tätä todennäköisyyttä vastaan kaikessa, mitä teemme. Varmistaaksemme, että koulutuksemme tuottavat arvoa sekä oppijoille että organisaatioille, keskitymme oppimisen tuottamiin tuloksiin (Return on Learning). Toisin sanoin, emme rakenna koulutuksia koulutusten vuoksi, vaan suunnittelemme sellaisia oppimisratkaisuja, jotka konkreettisesti kehittävät osaamista sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Haluamme olla varmoja siitä, että oppimiseen sijoitettu aika ja raha ovat hintansa arvoisia.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi työskentelemme Backward Design- ja Learning Outcomes -menetelmiä hyödyntäen, joilla varmistamme lähestymistavan, jossa taidot ovat keskiössä.

Backward Design haastaa perinteiset tavat rakentaa koulutuksia ja siirtää painopisteen opetussuunnitelmasta niihin konkreettisiin taitoihin ja tietoihin, jotka halutaan saavuttaa. Se alkaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisesta ja koulutuksen konkreettisten oppimistavoitteiden (Learning Outcomes) hahmottamisesta. Valitut oppimistavoitteet toimivat koulutuksen suunnittelun selkärankana ja auttavat myös oppimisen etenemisen mittaamista. Niiden avulla Return on Learning voidaan varmistaa.

Backward Design, Learning Outcomes ja Return on Learning ovat avain siihen, että saamme sekä yksilöt että organisaatiot loistamaan.

Learning Embedded

Oppimisella ei ole alkua eikä loppua. Jotkut kutsuvat sitä elinikäiseksi oppimiseksi, mutta konkretisoidaksemme asiaa kutsumme tätä lähestymistapaa nimellä Learning Embedded.

Siinä on kaksi tasoa. Organisaatiotasolla se tarkoittaa sellaisten keinojen löytämistä, joilla oppiminen voidaan sitoa paremmin osaksi työelämää – sillä totuus on se, että perusta tehokkaalle oppimiselle on oppimisratkaisuiden yhdistäminen työhön. Me Brightsilla autamme yrityksiä kehittämään oppimisstrategioita ja omaksumaan keinoja, joilla oppimisesta tehdään oikeasti osa arkea reskillingin (uudelleenkoulutus) ja upskillingin (lisäkoulutus) avulla.

Yksilötasolla Learning Embedded tarkoittaa jokaiseen oppimismahdollisuuteen tarttumista, sisäistäen oppimisen osaksi työtä keskittymisen, oppimistavoitteiden ja toimivien tapojen avulla.
Kuitenkin kaikista tärkein asia, jonka sisällytämme kaikkiin oppimisratkaisuihimme, on muuttuvan maailman ykköstaito: oppimaan oppiminen. Tämän taidon oppimista edistävät huolella valittujen oppimismenetelmien lisäksi oman oppimisen arvioimisen ja itsereflektion suuri rooli. Tämä mahdollistaa sen, että uusia taitoja opetellessaan tulee samalla jatkuvasti treenanneeksi oppimistaitojaan.

Kun oppimisesta tulee sisäänrakennettua, sekä organisaatiot että yksilöt onnistuvat navigoimaan paremmin uudessa kilpailutilanteessa, jossa muutos on ainoa pysyvä asia.

Learning Innovation

Brightsilla Learning Innovation tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystämme uudistaa miten, milloin ja mitä koulutamme. Se kertoo myös suhtautumisestamme muutokseen: otamme sen avosylin vastaan. The Brights Way -menetelmän ei ole tarkoitus pysyä samanlaisena ikuisesti. Vuodesta 2015 alkaen se on kehittynyt asiakkaidemme ja oppijoidemme tarpeiden mukaan.

Learning Innovation kertoo myös lähestymistavastamme teknologiaan. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kokemustemme, oppimisanalytiikkamme sekä kertyvän datan avulla. Edtech, eli oppimisteknologiaratkaisujemme ansiosta saamme hyödynnettyä käyttämiämme menetelmiä parhaalla mahdollisella tavalla ja parannettua oppimiskokemusta ja -laatua. On todettu, että EdTech-ratkaisut ovat aidosti tehokkaita vain, jos niiden taustalla olevat oppimismenetelmät toimivat. Siksi EdTech-ratkaisumme kulkevat aina käsi kädessä oppimismenetelmiemme kanssa kiihdyttäen oppimista.

Learning at Brights

Our Foundations -perustamme pohjalta olemme kehittäneet ainutlaatuisia työskentelytapoja ja todistetusti toimivia menetelmiä, jotka saavat oppijamme loistamaan.

Brightsilla oppimisessa on kyse tehokkuudesta, käytännön tekemisestä ja yhteistyöstä. Parhaan mahdollisen hyödyn saamiseksi korostamme palautteen ja reflektoinnin tärkeyttä sekä vastuun ottamista oman osaamisen kehittymisestä. Teemme kovasti töitä luodaksemme tilan, jossa oppiminen tapahtuu ja kaikki oppijat voivat keskittyä kasvuunsa samalla hauskaa pitäen.

Nämä lähestymistavat ja menetelmät ovat enemmän kuin osiensa summa. Koulutettavamme eivät ainoastaan opi kyseessä olevia taitoja, vaan kehittävät myös ratkaisevan tärkeitä pehmeitä taitoja, kuten viestintää, yhteistyötä, luovuutta ja kriittistä ajattelua – taitoja, jotka auttavat heitä kaikilla elämän osa-alueilla. Kommunikointi-, yhteistyö- ja johtamiskykyjä kehittämällä oppijamme saavat konkreettisia työelämätaitoja toimiakseen alalla, jossa ketterä tiimityö ja liiketoimintaymmärrys ovat avainasemassa.

Tilan luominen oppimiselle


Jotta oppiminen olisi mahdollista, meidän on luotava sille otolliset olosuhteet. Kutsumme tätä oppimisen tilaksi, joka muodostuu turvallisesta ilmapiiristä ja selkeästä oppimisrakenteesta.

Oppimiseen kuuluu riskien ottaminen ja virheiden tekeminen. Se edellyttää turvallista ilmapiiriä, jossa ei tarvitse pelätä tuomituksi tulemista tai epäonnistumista. Tällainen ilmapiiri antaa energiaa ja rohkaisee oppijoita astumaan ulos mukavuusalueeltaan.

Brightsin oppimisympäristö, olipa se sitten kampuksella tai verkossa, on tila, jossa voi kokeilla, tehdä virheitä, hyödyntää kaikkea osaamista ja oppia pitäen samalla hauskaa muiden oppijoiden kanssa. Tällaisen ilmapiirin luovat yhdessä oppijat, kouluttajat ja Brightsin oppimisen asiantuntijat, jotka ovat sitoutuneet rakentamaan avoimen, välittävän ja yhteisöllisen oppimisympäristön.

Tiedämme, että selkeät rakenteet ja tavat toimia luovat erinomaisen tilan oppimiselle. Siksi olemme ottaneet käyttöön sellaiset toimintatavat ja prosessit, jotka tukevat koulutettaviemme edistymistä parhaalla mahdollisella tavalla pitäen oppimistavoitteet keskiössä.

Suunnittelimmepa sitten koulutusviikon, -päivän tai yksittäisen oppitunnin, noudatamme aina selkeää mallia. Sen avulla varmistamme, että oppimisen tila säilyy riippumatta siitä, missä tai miten koulutus on toteutettu ja oppiminen Brightsilla tuntuu samalta ja johtaa tuloksiin tilanteessa kuin tilanteessa.

Menetelmät, jotka toimivat

Accelerated learning

Kiihdytetyn oppimisen malli on inspiroinut meitä. Se perustuu aivojen kokonaisvaltaiseen aktivointiin oppimisen aikana, yhdistäen nopeaa ja fokusoitua opetusta käytännön aktiviteetteihin. Brightsilla emme koskaan jumitu tunteja kestäviin luentoihin, vaan osallistamme oppijat, mikä mahdollistaa syvällisen ja tehokkaan oppimisen. Yhdistelemällä jatkuvasti uusia konsepteja teoriassa ja käytännössä, oppijat voivat reflektoida juuri esiteltyjä asioista, kokeilla niitä ja yhdistää niitä seuraaviin toimenpiteisiin. Tällä tavalla oppiminen tapahtuu nopeammin!

Action Learning

Action Learning on tekemällä oppimista. Brightsilla oppiminen perustuu ulkoa opettelun sijaan tosielämän ongelmien ratkaisuun, virheistä oppimiseen ja uudelleen yrittämiseen. Oppiminen tapahtuu kokeilemalla, epäonnistumalla, tunnistamalla sen, mitä ei vielä osaa, etsimällä lisätietoa, kokeilemalla uudelleen ja harjoittelemalla – eli tekemällä. Laadimme tehtäviä ja projekteja, jotka heijastavat tosielämän tilanteita ja yhdistämme ne markkinoiden ajankohtaisiin innovaatioihin.

Tekemällä oppiminen ei ainoastaan auta oppimaan, vaan se myös sujuvoittaa uusien taitojen käyttöönottoa ja kehittää arvokkaita pehmeitä taitoja.

Collaborative Learning

Yhdessä tekeminen vie oppimisen uudelle tasolle ja tarjoaa uusia näkökulmia. Siksi yhdessä oppiminen kuuluu jokaiseen koulutukseemme. Oppijamme tekevät yhdessä ryhmätöitä, vertaisarviointia ja antavat toisilleen palautetta. Oppiminen on yhteinen päämäärä: yhdessä oppiessaan koulutettavamme eivät ainoastaan opi toisiltaan vaan myös syventävät osaamistaan auttaessaan muita.

Uusien taitojen oppimisen ohella tiivis yhteistyö luo loistavan pohjan kehittää viestintätaitoja, kriittistä ajattelua ja oppimaan oppimista. Lisäksi oppimisyhteisöön kuuluminen vahvistaa oppimisen iloa.

Feedback & Reflection

Palautteella ja reflektoinnilla on tärkeä rooli kasvu- ja oppimisprosessissa. Siksi ne kuuluvat olennaisena osana työskentelytapoihimme.

Käyttämämme menetelmät – Accelerated Learning, Action Learning & Collaborative Learning – antavat tilaa palautteelle ja reflektoinnille luonnollisesti osana jokaista päivää. Tietäen reflektoinnin merkittävyyden, se ei kuitenkaan riitä. Siksi kaikissa Brigthsin koulutuksissa palautteen antaminen ja reflektointi on sisällytetty koulutuksen rakenteeseen esimerkiksi reflektointitehtävien tai -keskustelun muodossa. Lisäksi kaikista tehtävistä saa arvioinnin lisäksi palautteen, joka tukee oppimista ja kasvua.

Growth Mindset eli kasvun ajattelutapa ohjaa meitä palautteen ja reflektoinnin kanssa työskennellessä. Se perustuu ajatukseen siitä, että omia kykyjään voi kehittää ja he, jotka uskovat voivansa kehittää osaamistaan kovan työn, reflektoinnin ja muiden tuen avulla, oppivat enemmän. Tuemme koulutettaviamme tämän ajattelutavan omaksumisessa ja rohkaisemme heitä uskomaan omiin kykyihinsä, mikä edistää motivaation kehittymistä ja sitoutumista.

Progress process

Tukeaksemme oppijoitamme ja varmistaaksemme, että Return on Learning toteutuu, olemme kehittäneet tehokkaita tapoja arvioida oppimisen etenemistä.

Säännölliset ja käytännönläheiset tarkastuspisteet auttavat koulutettaviamme ymmärtämään oppimisprosessia sekä valmistavat ja kannustavat heitä ottamaan vastuun omasta oppimisestaan. Tarkastuspisteen läpäistyään oppija on valmis seuraavaan vaiheeseen – ja jos tarkastuspisteestä ei pääse läpi, saa mahdollisuuden ymmärtää, mitä eteneminen vaatii. Palaute ja selkeys lisäävät motivaatiota ja auttavat meitä tarjoamaan oikeanlaista tukea.

Kuten kaikki muukin koulutuksissamme, myös tarkastuspisteet pohjautuvat oppimistavoitteisiin. Näin voimme varmistaa, että seuraamme oikeita asioita. Kun jokainen tarkastuspiste on läpäisty ja oppimispolku on saatu päätökseen, pystymme kertomaan, kuinka hyvin oppimistavoitteet on saavutettu. Samalla tavalla kuin oppimistavoitteet, tarkastuspisteet ja muut mitattavat asiat räätälöidään vastaamaan asiakkaidemme tarpeita ja niitä tuetaan palautteella, reflektoinnilla ja keskusteluilla.

Work-life oriented teachers

Kouluttajillamme on merkittävä rooli motivaation herättäjinä kaikissa koulutuksissamme. Menetelmämme auttavat heitä opettamaan ja valmentamaan oppijoitamme työelämään.

Työskentelemme laajan kouluttajayhteisön kanssa, joka koostuu sekä supertaitojen että työelämän tuntevista asiantuntijoista. Lähestymistapojemme ansiosta kouluttajamme pystyvät tekemään oppimisesta tehokkaampaa ja helpompaa. Siksi oppijamme ovat valmiita, kun tulee aika ottaa uudet taidot käyttöön työelämässä.

Heti opettajaverkostoomme liittyessään, kouluttajamme perehdytetään The Brights Way -menetelmään, jotta he pystyvät luomaan koulutuksia, tuottamaan materiaaleja ja opettamaan menetelmämme mukaisesti ja siten koulutusten aikana keskittyä aidosti valmennukseen ja oppijoiden kannustamiseen.