Brights logo

Learning at Brights

Baseret på vores fundament har vi udviklet unikke arbejdsprocesser, der integrerer vores dokumenterede metoder, støttende processer og tilgange til læring, som er bevist at give resultater.

De tilgange og metoder, der er samlet her, er større end summen af deres dele. Vores deltagere lærer ikke kun de konkrete færdigheder, men udvikler også vigtige kompetencer som kommunikation, samarbejde, kreativitet og kritisk tænkning - kompetencer, der giver dem styrke hele livet igennem. Ved at fremme evnen til at kommunikere, samarbejde og lede, opbygger vores deltagere kompetencer, der vil drive deres fremgang i branchen. Brancher, hvor teknologiske løsninger designes af tværfaglige teams og styres af forretningsorienteret mål.

Læring hos Brights handler om at lære effektivt, lære ved at gøre og læring genem samarbejde. For at tage ejerskab over din egen læringsproces lægger vi vægt på vigtigheden af feedback og refleksion og får derved det bedste ud af læringsoplevelsen. Vi arbejder hårdt på at skabe et rum, hvor læring kan finde sted og, hvor alle deltagere kan fokusere på deres egen udvikling, samtidig med at have det sjovt.

Creating the space for learning

For at læring kan finde sted, skal vi skabe de bedste omstændigheder for det. Vi kalder dette at skabe plads til læring og det består af at skabe en sikker atmosfære samt en klar struktur til at støtte deltagerne.

Læring betyder at tage chancer og begå fejl. Dette kræver en tryg atmosfære uden dom eller frygt for at fejle. Atmosfæren bør give energi og opfordre deltagerne til at træde ud af deres komfortzone.

Brights' læringsmiljø, både fysisk og online, er et rum, hvor deltagerne kan afprøve, begå fejl og udvikle sig, arbejde hårdt, bruge alle deres evner og lære, samtidig med, at de har det sjovt med andre deltagere. Denne atmosfære skabes i fællesskab af deltagerne, undervisere og Brights' læringspecialister, der er dedikeret til at opbygge et åbent, omsorgsfuldt og engagerende læringsmiljø.

Vi ved, at en klar struktur og retningssans skaber et fantastisk rum for læring. Derfor følger vi en række aktiviteter og processer, der muliggør, at vi, vores undervisere og deltagerne kan forberede, følge op og støtte læringens rejser på den bedste måde med fokus på læringsmål.

Uanset om vi designer en træningsuge, en dag eller en enkelt lektion, følger vi altid et klart rammeværk. Dette sikrer, at uanset hvad, hvor eller hvordan læringen leveres, forbliver det samme fokus på rummet til læring, og at læring hos Brights føles ens og fører til resultater, uanset sammenhængen.

Methods that make a difference

Voksne lærer ved at gøre tingene sammen med andre og gennem refleksion og feedback. Derfor har vi valgt at arbejde med metoder, der gør en forskel!

Accelerated Learning

Vi er blevet inspireret af den accelererede læringsmodel. Modellen fremhæver vigtigheden af at aktivere hele hjernen under læring, ved at kombinere hurtig og fokuseret undervisning med praktisk aktivitet. Vi arbejder med korte forelæsninger efterfulgt af øjeblikkelig hands-on. Hos Brights sidder vi aldrig fast i timevis lange præsentationer - vi engagerer vores deltagere, hvilket muliggør dyb og effektiv læring. Ved konstant at blande nye teoretiske begreber med praksis kan deltagerne reflektere over det de netop er blevet præsenteret for, prøve det af og tilpasse deres næste skridt for at konsolidere og lære. På denne måde accelererer læringen!

Action Learning

Action learning handler om at lære ved at gøre. Læring hos Brights er opbygget omkring at løse virkelige problemer, begå fejl og prøve igen, i stedet for at memorere. At prøve, fejle, forstå hvad man ikke ved, søge efter mere information, prøve igen og øve - det er der læring sker. Action learning er læring gennem processen med at afprøve. Vi skaber opgaver og projekter, der afspejler den virkelige verden og forbinder den med relevante situationer eller innovationer på markedet. Action learning hjælper ikke kun med at lære, men det gør det også mere håndgribeligt at bruge de nyerhvervede færdigheder og udvikle værdifulde kompetencer.

Collaborative Learning

Samarbejde mellem mennesker udligner læringen og tilbyder nye indsigter. Derfor er samarbejde en selvfølge hos Brights. Vores deltagere arbejder i gruppeprojekter, peer reviews, pararbejde samt feedback-sessioner. Læring er en fælles mission: når vi lærer sammen, lærer vores deltagere ikke kun af hinanden, men får en dybere forståelse, når de hjælper andre. Udover at lære nye færdigheder tilbyder tæt samarbejde også en fremragende ramme for at blive bedre til kompetencer såsom kommunikation, kritisk tænkning og giver indsigt i, hvordan du lærer bedst. Desuden vækker det at være en del af et læringsfællesskab glæden ved læring.

Feedback & Reflection

Vi ved, hvor vigtig feedback og refleksion er for vækst og læring. Derfor er det en integreret del af vores arbejdsmetoder. De metoder, vi bruger - accelerated learning, action learning og collaborative learning - giver naturligt plads til feedback og refleksion i hverdagens aktiviteter. Men at vide, hvor vigtig refleksion er, er ikke nok. Derfor har alle Brights-træninger feedback og refleksion indbygget i træningens struktur, f.eks. gennem refleksionsopgaver eller opfølgende diskussioner. Derudover er feedback indbygget i alle tests for at støtte fremtidig læring og progression. Når vi arbejder med feedback og refleksion, ledes vi af tilgangen "Growth Mindset". Growth Mindset er et perspektiv på læring, der fremhæver, at personer, der tror på, at deres egen talenter kan udvikles gennem hårdt arbejde, refleksion og input fra andre, lærer mere. Vi støtter vores deltagere i at omfavne Growth Mindset og opfordrer dem til at tro på deres evner, hvilket bidrager til at skabe motivation og engagement.

Assessments as a driver for learning

For at støtte vores deltagere og sikre Return on Learning har vi udviklet effektive måder til at vurdere progression i løbet af et læringsforløb. Regelmæssige, praksisorienterede checkpoints hjælper vores deltagere med at forstå læringsprocessen samt opfordrer og ruster dem til at tage ejerskab over deres læring. Hvis du består et checkpoint, er du klar til næste skridt, hvis ikke, får du muligheden for at forstå, hvordan du kommer derhen. Feedback og klarhed øger motivationen og hjælper os hos Brights med at tilbyde den rette støtte. Ligesom alt andet i vores læringsforløb er vores checkpoints også baseret på Learning Outcomes. Dette sikrer, at når vi måler læring, måler vi de rigtige ting. Efter afslutningen af et læringsforløb og alle dets checkpoints kan vi fortælle, hvor godt vores Learning Outcomes blev opnået. Ligegyldigt om det er Learning Outcomes, checkpoints eller andre vurderinger, er de tilpasset vores klients behov og understøttet af feedback, refleksion og opfølgning.

Work-life oriented teachers

Vores undervisere spiller en betydelig rolle i at vække motivation og læring i vores træninger. Vores metoder giver dem mulighed for at facilitere læringen og coache vores deltagere til at være klar til den virkelige verden og arbejdslivet!

Vi arbejder med et omfattende underviserfællesskab, der består af eksperter med en kombination af superskills og arbejdslivserfaring. Med vores metoder og tilgange kan vores undervisere facilitere effektiv læring og sikre, at deltagerne er klar til at bruge deres nye færdigheder i arbejdslivet.

Når man bliver en del af Brights, bliver vores underviser introduceret til The Brights Way i praksis, så de kan skabe træningen, levere materiale og undervise på vores måder og virkelig fokusere på coaching og engagement af deltagerne.

Brights

Follow us

© 2024 Brights