Brights logo

Brights Learning auttaa Salesforce-osaamisvajeen täyttämisessä

Christen Seeberg, Salesforce Norwayn virkaatekevä maajohtaja, sekä Johan Bäck Persson, Brights Learning Norwayn toimitusjohtaja.

Yrityksillä on suuri tarve sertifioiduista Salesforce-osaajista, mikä johtaa pullonkauloihin ja tehokkuuden heikkenemiseen. Brights Learning on laatinut tämän osaamisvajeen täyttämiseksi pilottiprojektin, joka on räätälöity vastavalmistuneille.

IT-osaajista on huutava pula liike-elämässä. Siksi Brights on toiminut aktiivisesti IT- ja tekniikka-alan koulutusten parissa Norjassa vuodesta 2018 lähtien. Yrityksen viimeisin aloite pyrkii vastaamaan osaamistarpeisiin tarjoamalla norjalaisyritysten rekrytoimille uusille työntekijöille kattavaa Salesforce-koulutusta. Salesforce on yksi maailman suurimmista IT-alustoista.

Brights on tehnyt yhteistyötä useiden johtavien norjalaisyritysten kanssa, toteuttaen koulutusta ja workshoppeja sekä pyrkinyt määrittelemään yritysten kompetenssitarpeisiin liittyviä haasteita. On käynyt selväksi, että vaikka yliopistot ja korkeakoulut tarjoavat erinomaista teoreettista opetusta, monilla vastavalmistuneilla ei ole käytännön kokemusta, jota tarvitaan IT- ja tekniikkarooleissa.

"Olemme havainneet, että vastavalmistuneilla kestää tyypillisesti puoli vuotta tai vuoden hankkia tarvittavat taidot ja niihin liittyvät sertifioinnit. Lisäksi yritysten täytyy usein käyttää kokeneempia työntekijöitä uusien työntekijöiden kouluttamiseen sen sijaan, että he voisivat hoitaa asiakasprojekteja. Tämä osaamisvaje voidaan kuitenkin hoitaa eri tavalla käyttäen resursseja tehokkaammin", sanoo Johan Bäck Persson, Brights Learning Norwayn toimitusjohtaja.

Käytännön koulutus integroidaan yleensä osaksi uuden työntekijän perehdytysprosessia. Tällainen koulutus vaatii kuitenkin merkittävän määrän resursseja. Brights on esittellyt ongelman ratkaisemiseksi erilaisia kursseja, joiden avulla vastavalmistuneet voivat oppia tarvittavat asiat järjestelmällisemmin ja tehokkaammin kuin mihin yritykset pystyisivät toteuttamalla koulutuksen itse.

Brights pyrkii tehostamaan Salesforce-ekosysteemiä

Asiakasyritykset valitsevat koulutettavat yksilöt. Tarpeiden, kiinnostuksen kohteiden ja sisäisten sopivuusarviointien perusteella heidät jaetaan eri osastoille, kuten data, tietoturva, toiminnanohjaus (ERP) ja asiakkuudenhallinta (CRM). Sisäiset perehdytysprosessit kestävät tyypillisesti 6–12 kuukautta.

Brights pyrkii yhteistyössä Fluidon kanssa varmistamaan kandidaattien tehokkaan seurannan. Fluido tarjoaa Salesforce-alustaan liittyviä konsultointipalveluita ja yritys käyttää kokeneempia työntekijöitään kandidaattien mentoreina.

"Uskomme, että Salesforce-osaamisen vahvistaminen hyödyttää kaikkia markkinoiden osapuolia. Monet yritykset kokevat pullonkaulatilanteita, koska heillä ei ole tarvittavaa ohjelmisto-osaamista. Tavoitteemme on parantaa koko Salesforce-ekosysteemiä", sanoo Magnus-Andreas Sølvberg Aase, Fluidon maajohtaja.

Christen Seeberg, joka on Salesforce Norwayn virkaatekevä maajohtaja, on samaa mieltä. Hän korostaa Brightsin järjestelmällisen ja kokonaisvaltaisen toimintatavan etuja.

"Brights on osoittanut olevansa korvaamaton yhteistyökumppani, joka on auttanut meitä vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin vaatimuksiin. Näemme selkeitä etuja siinä, että kandidaatit saavat sekä systemaattista että käytännöllistä koulutusta. Brightsin tarjoama koulutus ei pelkästään täytä asiakkaidemme odotuksia, vaan usein ylittää ne”, Seeberg toteaa.

Osaamisvajeen täyttäminen on yritysten prioriteetti

Monet johtavat norjalaisyritykset, kuten Orkla, Accenture ja Cognizant, ovat osallistuneet Brightsin pilottiprojektiin, jonka tarkoituksena on vastata yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Kun koulutettavat ovat saaneet alustan hallintaansa, heille on tarjottu mahdollisuus hyödyntää uutta osaamistaan simuloituihin asiakastapauksiin, joissa on hyödynnetty Salesforcea.

Yhteistyöpohjaisissa workshopeissa on ollut mukana asiakkaita ja Brightsin koulutuskumppaneita ja niissä on keskitytty kehittämään erikoistuneita Salesforce-taitoja. Osanottajat ovat olleet ”perinteisiä” vastavalmistuneita, joilla on maisterin tutkinto IT:n, markkinoinnin tai kaupan alalta. Tavoitteena on nopeuttaa tarvittavien taitojen omaksumista ja varmistaa, että he pystyvät hoitamaan asiakasprojektien käytännön tehtäviä tehokkaasti.

Kvive Hansen, joka on Accenturen Salesforce Delivery Lead, toteaa kandidaattien nopean sertifioinnin olevan yksi Brightsin koulutuksen houkuttelevimmista seikoista.

"Kun teemme tarjouksia potentiaalisille asiakkaille, esittelemme erityisesti työntekijöidemme ansioluetteloista löytyvää osaamista, kokemusta ja sertifiointeja. Kun vastavalmistuneet työntekijämme ovat käyneet läpi järjestelmällisen koulutuksen ja saaneet tarvittavat sertifioinnit, perehdytys on sujuvaa ja he pääsevät nopeasti mukaan kannattaviin asiakasprojekteihin", Hansen sanoo.

Accenture tuo kaksi vastavalmistunutta työntekijäänsä pilottiprojektiin. Kuvassa vasemmalta: Victoria Fredheim, kurssin osanottaja, Kvive Hansen, Accenturen Salesforce Delivery Lead, Armand Sepehri, kurssin osanottaja, sekä Inger Johansen, Accenturen Salesforce Lead.

Anne Cathrine Essebaggers, Orklan myynti- ja markkinointijohtaja, kertoo yrityksen käyttävän Salesforcea erityisesti sisäisesti. Hän uskoo, että Brights-koulutuksen kaltaiset aloitteet ovat avuksi parhaiden kandidaattien rekrytoinnissa ja auttavat myös pitämään heidät yrityksen palveluksessa.

"On tärkeää tarjota työntekijöillemme kehittymismahdollisuuksia. Tämän koulutuksen kaltaiset aloitteet tukevat työntekijöiden ammattitaidon kasvua ja auttavat samalla meitä säilyttämään huippuosaajat palveluksessamme", Essebaggers toteaa.

Osanottajien edistymistä seurataan tarkasti

Victoria Fredheim tuli Accenturelle elokuussa 2023 ja aloitti uransa Brights Learning -koulutuksessa. Hän korostaa, että siirtymä maisterin koulutusohjelmasta työelämään oli sujuva juuri Brightsin tarjoaman koulutuksen ansiosta.

"Olen tottunut omaksumaan teoreettista tietoa, mutta tämä kurssi auttoi soveltamaan akateemista tietoani tosielämän sovelluksiin. Olemme oppineet projektien suunnittelemista alusta loppuun ja pystymme nyt ajattelemaan asioita kokonaisvaltaisemmin", Fredheim sanoo.

Fredheim kehuu myös kurssin aikaisia mentoreitaan. Kandidaattien edistymistä seurattiin tarkasti ja he saivat tarvittaessa tukea sekä opettajilta että mentoreilta.

"Se oli varsin erilaista kuin tavalliset opetustilanteet. Mentorit tuntuivat enemmän tasavertaisilta työtovereilta kuin ohjaajilta", Fredheim sanoo.

Svend Belter osallistui Brights Learningin kuusiviikkoiseen ohjelmaan Tanskasta. Hän on erityisen kiitollinen siitä, miten tarkasti opettajat seurasivat osanottajien edistymistä.

"Olen oppinut todella paljon näiden viikkojen aikana. Kurssin suorittaminen digitaalisesti ei ole ollut esteenä. Päin vastoin, se on ollut todella hyödyllistä, koska suuri osa tulevista työtehtävistäkin suoritetaan etäisesti", Belter sanoo.

Hän kertoo myös olevansa kiitollinen Cognizantin tarjoamasta mahdollisuudesta. Hän on muun muassa saanut kokemusta siitä, miten Salesforce-ratkaisuja voidaan hyödyntää vaativien asiakkaiden koko ajan muuttuviin vaatimuksiin vastaamiseksi.

"On ollut erittäin hyödyllistä oppia, että tärkeimmät tehtävät on priorisoitava tehtäväksi ensin, ja että on tärkeää luvata vain sellaista, minkä pystyy toteuttamaan", Belter sanoo.

Orkla valitsi hiljattain valmistuneen Andreas Ingemundsenin osallistumaan Brightsin toteuttamaan perehdytyskurssiin. Hän odottaa innolla pääsyä oman työnantajansa tehtäviin.

"Nyt on paljon helpompi olla mukana keskusteluissa työtoverien kanssa, kun ymmärrän terminologian hyvin. Olen myös hankkinut teknistä osaamista, joten voin yhdistää ne taidot ja terminologian työtehtävissäni. Siten olen paljon varmempi osaamisestani palatessani Orklalle", Ingemundsen sanoo.

Brights

Follow us

© 2024 Brights