Brights logo

Tietosuojaseloste

Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

Me välitämme yksityisyydestäsi. Brights kerää henkilötietojasi tarjoamiemme palvelujen puitteissa. Työskentelemme aktiivisesti henkilötietoturvallisuuden parissa varmistaaksemme, että henkilötietoja käsitellään vastuullisesti. Tietojesi kerääminen ja jatkokäsittely ovat tarpeellisia täyttääksemme käyttöehtojen mukaiset velvoitteet sinua kohtaan tai tarvittavat tietojenkäsittelyn edellytykset. Saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja sinusta täyttääksemme lakisääteisiä velvoitteita, kuten työlainsäädännön tai kirjanpitosäädösten velvoitteet. Tarkempia tietoja siitä millaisia henkilötietoja Brights käsittelee sinusta, mihin tarkoitukseen, millä oikeudellisella perusteella ja kuinka kauan, löydät yhteenvedosta täältä.

Keräämme henkilötietojasi, kun vierailet verkkosivustollamme hyväksyttyäsi evästeet. Voit lukea lisää siitä, miten ja milloin käytämme evästeitä täältä. Verkkosivuston kävijänä sinun ei ole velvollisuutta antaa meille pääsyä henkilötietoihisi, ja voit välttää tämän olemalla hyväksymättä evästeidemme käytön laitteellasi.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä.

Miten saamme pääsyn henkilötietoihisi?

Jos olet oppijana Brightsilla, sinusta tallennetut tiedot on joko annettu meille omasta toimestasi tai työnantajasi kautta. Jos osallistut Brightsin järjestämään koulutukseen ja olet käynyt läpi alihankkijan toimesta suoritetun arviointi- ja/tai rekrytointiprosessin, he keräävät tietosi puolestamme. Voimme myös tallentaa tietoja sinusta liittyen työpajoihin, kyselyihin tai muihin toimintoihin, jotka on järjestetty asiakkaamme palvelujen tarjoamiseksi.

Kenelle jaamme henkilötietojasi?

Joissakin tapauksissa jaamme henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille. Ulkopuoliset tahot voivat olla muita yrityksiä konsernissamme, Brightsin kumppaneita, viranomaisia, joille olemme lain mukaan velvollisia antamaan tietyt tiedot, tai asiakkaitamme. Kun jaamme henkilötietojasi ulkopuolisen tahon kanssa, se tapahtuu ainoastaan alkuperäisen tietojen keräämisen tarkoituksen mukaisesti. Huolehdimme aina tarvittavista varotoimenpiteistä varmistaaksemme, että ulkopuolinen taho käsittelee tietojasi oikein ja turvallisesti, esimerkiksi solmimalla sitovia sopimuksia kumppaneidemme kanssa.

Henkilötietojasi voidaan jakaa seuraaville ulkopuolisille tahoille:

Konsernin sisäiset yksiköt – Voimme jakaa tietojasi muiden Brightsin kanssa samaan Akind Group -konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa. Näin voi tapahtua, kun toinen konserniin kuuluva yritys tarjoaa meille palveluita, jotka saattavat edellyttää tietojesi käsittelyä puolestamme tai kun käytämme konserninlaajuisia sovelluksia.

Kumppanit – Henkilötietojasi voidaan joskus jakaa niiden kumppaneidemme kanssa, jotka tarjoavat palveluita puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Nämä voivat olla IT-palveluiden tai -ratkaisujen toimittajia, opetukseen liittyviä toimittajia, konsultointiin käytettäviä toimittajia ja tiloja tarjoavia osapuolia.

Viranomaiset – Jos kansallinen tai kansainvälinen lainsäädäntö sitä edellyttää, saatamme joutua jakamaan henkilötietojasi viranomaisten kanssa.

Asiakkaat – Brights tarjoaa yrityksille suunnattuja oppimisratkaisuja, mikä tarkoittaa, että palvelumme suoritetaan asiakkaamme puolesta. Asiakas voi olla nykyinen tai tuleva työnantajasi. Jos osallistut uudelleenkoulutus- tai täydennyskoulutusohjelmaan, jaamme tietoa osallistumisestasi ja kehityksestäsi työnantajasi kanssa koulutuksen aikana. Jos olet asiakasyrityksemme työntekijä, jolle tarjoamme koulutusalan konsultointia, saatamme kerätä tietoja sinusta, joita jaamme asiakkaalle. Asiakas vastaa tietojen käsittelystä, jota he vastaanottavat. Jos sinulla on kysymyksiä siitä, miten asiakkaamme käsittelee henkilötietojasi, suosittelemme ottamaan heihin suoraan yhteyttä. Olemme myös mielellämme avuksi yhteydenotossa.

Voit aina ottaa meihin yhteyttä saadaksesi tarkempia tietoja siitä, minkälaisten ulkopuolisten tahojen kanssa jaamme henkilötietojasi.

Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina varmistamaan, että henkilötietojasi ei säilytetä tai muutoin käsitellä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa. Henkilötietojasi voidaan kuitenkin siirtää toimittajillemme tai käsitellä toimittajiemme toimesta Kanadassa, Norjassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan joko riittävää suojan tasoa koskevaa päätöstä Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 45 mukaisesti tai asianmukaisia suojatoimenpiteitä Euroopan komission päätöksessä vahvistettujen vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti - Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46 mukaisesti. Jos tietosi siirretään tai niitä käsitellään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, varmistamme, että olemme toteuttaneet riittävät turvatoimet (kuten vakiosopimuslausekkeet (SCC), sopimukselliset, organisatoriset ja/tai tekniset suojatoimenpiteet), joiden ansiosta tietojasi käsitellään riittävän suojan tasolla, soveltuvien säännösten mukaisesti. Jos haluat saada kopion käytetyistä suojatoimenpiteistä tai jos haluat lisätietoja siitä, missä henkilötietojasi käsitellään, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Lainmukainen peruste

Brightsin on dokumentoitava lainmukainen peruste jokaiselle henkilötietojen käsittelylle, yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 30 mukaisesti. Jos lainmukaista perustetta ei ole, käsittely ei ole lainmukaista eikä siten sallittua. Yksityiset yritykset ja organisaatiot voivat pääasiassa nojata seuraaviin neljään perusteeseen:

  • Suostumus
  • Sopimuksen täyttäminen
  • Lakisääteinen velvoite
  • Oikeutettu etu

Kun perusteena käytetään oikeutettua etua, suoritamme aina huolellisen arvion, jossa otamme huomioon omien tietojesi käsittelyä puoltavien perusteiden lisäksi sinun oikeutesi kieltää niiden käsittely. Se, mikä kulloinkin on Brightsin näkökulmasta oikeutettu etu, on tilannekohtaista ja yksityiskohtaisen listan näistä tilanteista löydät täältä.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Soveltuvat tietosuojasäännöt takaavat sinulle useita oikeuksia, kun henkilötietojasi käsitellään. Alla on lyhyt kuvaus näistä oikeuksista. Oikeutesi voivat vaihdella sen mukaan, mihin tarkoituksiin käsittelemme tietojasi. Halutessasi lisätietoja eri tarkoituksista, voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse: privacy@brights.com.

Tietojen saamisoikeus - Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Meidän velvollisuutemme henkilötietojen käsittelijänä sekä keräilijänä, on toimittaa henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot, kun tiedot kerätään sekä pyytäessäsi niihin pääsyä. Lisätietoja löytyy otsikon "Pääsyoikeus" alta.

Jos henkilötietoihisi liittyen tapahtuu jotain, mikä voi vaikuttaa sinuun kielteisesti, meillä on velvollisuus informoida sinua siitä.

Pääsyoikeus - Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Brights henkilötietoja, jotka liittyvät sinuun, ja saada tarvittaessa tietoa käsittelystä. Sinulla on myös oikeus pyytää maksutta kopio henkilötiedoista, joita säilytämme sinusta.

Suostumuksen peruuttaminen - Jos tietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on aina oikeus peruuttaa suostumuksesi. Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@brights.com. Kunnes peruutat suostumuksesi, meillä on lainmukainen peruste ja siten oikeus käsitellä henkilötietojasi. Kun suostumuksesi on peruutettu, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn.

Oikeus oikaista - Sinulla on aina oikeus vaatia, että Brights korjaa sinusta virheelliseksi tai puutteelliseksi katsomasi tiedot. Joissakin tapauksissa voit muuttaa itse syöttämiäsi tietoja omilla profiilisivuillasi.

Oikeus vastustaa - Sinulla on oikeus vastustaa Brightsin henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinointiin liittyen (mukaan lukien profilointi). Kaikissa tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella (mukaan lukien profilointi), sinulla on mahdollisuus vastustaa käsittelyä. Jos vastustat ja ilmoitat siitä meille, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn.

Rajoittamisoikeus - Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää Brightsia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Tämä pätee esimerkiksi, jos esität, että käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä. Voit silloin pyytää käsittelyn rajoittamista ajaksi, jonka tarvitsemme henkilötietojen oikeellisuuden varmistamiseen. Tässä tapauksessa voimme (säilytyksen lisäksi) käsitellä tietoja vain suostumuksellasi. Tämä pätee lukuun ottamatta oikeudellisten vaateiden vahvistamista, puolustamista tai toteuttamista, jonkun toisen oikeuksien suojaamista tai tärkeää yleistä etua.

Oikeus tietojen poistamiseen - Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus pyytää Brightsia poistamaan henkilötietosi. Tämä pätee seuraaviin tapauksiin (muun muassa):

  • Jos henkilötiedot eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin.
  • Jos peruutat suostumuksesi, eikä meidän tarvitse säilyttää tietojasi muilla tarkoituksilla, kuten lakisääteisten velvoitteiden vuoksi.
  • Jos vastustat käsittelyä oikeutetun edun perusteella ja vastustuksesi peruste painaa enemmän kuin meidän etumme.
  • Jos vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, emmekä tarvitse tietoja muilla tarkoituksilla.
  • Jos henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti.
  • Jos henkilötietojasi on poistettava lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Huomaa, että meillä voi olla velvollisuus säilyttää tietosi esimerkiksi kanssasi tehdyn sopimuksen tai lakisääteisten vaatimusten vuoksi. Tallennamme henkilötietojasi vain tätä tarkoitusta varten emmekä käytä niitä muihin tarkoituksiin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen - Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus pyytää Brightsia luovuttamaan sinulle henkilötiedot, jotka olet antanut meille rakenteellisessa muodossa. Jos haluat käyttää oikeuttasi tietojen siirrettävyyteen, voit aina ottaa meihin yhteyttä.

Valitusoikeus - Jos olet tyytymätön siihen, miten Brights käsittelee henkilötietojasi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, työpaikka tai jossa väitetty loukkaus on tapahtunut (kuten yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklassa todetaan).

Evästeet

Lisätietoja Brightsin evästeiden käytöstä löydät Evästeet-osiosta.

Muutokset tietosuojatiedotteessamme

Voimme muuttaa tietosuojakäytäntöämme aika ajoin. Uusin versio käytännöstä on aina saatavilla verkkosivustollamme. Jos teemme laajempia päivityksiä (kuten tarkoitusten muuttaminen tai tietojen keräämisen muuttaminen), lähetämme uuden käytännön sinulle sähköpostitse antamasi sähköpostiosoitteen kautta.

Brights

Follow us

© 2024 Brights