Brights logo

Haasteena saada vaikeasti löytyviä ja erittäin tarvittuja osaajia

Lue yhteistyöstämme Deutsche Telekomin kanssa työntekijöiden uudelleenkouluttamiseksi ja erittäin kysyttyjen taitojen hankkimiseksi.

Deutsche Telekomin henkilöstöstä sovelluskehittäjiä

Nopea digitalisoituminen on muuttanut televiestintäalaa merkittävästi. Vastatakseen asiakkaiden vaatimuksiin, yritysten on mukauduttava pelkkien puhelinpalvelujen tarjoamisesta verkko- ja mobiilipalvelujen – kuten pilvipalvelujen ja mobiilisovellusten – tarjoajiksi. Näiden palvelujen tuottamiseen tarvitaan ohjelmointiosaamista.

Ohjelmoijien rekrytointi on hankalaa, koska IT-asiantuntijoista on jatkuvasti pulaa. Deutsche Telekom päätti kouluttaa tarvittavat IT-asiantuntijat oman henkilöstönsä joukosta ja valitsi Brightsin räätälöimät oppimisratkaisut voidakseen kouluttaa uusiin tehtäviin soveltuvat omat työntekijänsä ohjelmoijiksi.

Uuteen rooliin uuden oppimisen kautta

Analysoimme Deutsche Telekomin tarpeet ja suunnittelimme koulutusohjelmalle räätälöidyn sisällön. Tunnistimme tarkat tavoitteet yhdessä ja määritimme, missä tehtävissä tarpeet olivat suurimmat.

Deutsche Telekom valitsi itse henkilöt, joille uudelleenkoulutusohjelmaa tarjottiin – vaihtoehtoina oli kouluttaa osa henkilöstöstä tai kaikki. Tällä lähestymistavalla pystyimme räätälöimään ohjelman koulutettavia varten, kohdistamaan sisällön tietyille aloille ja varmistamaan, että tarpeet täyttyivät.

Ohjelmaan osallistujat hakivat koulutukseen testien ja haastatteluprosessin kautta. Siten voitiin varmistaa, että heillä oli tarvittavat kognitiiviset taidot, riittävästi motivaatiota sekä uuteen rooliin sopivia ominaisuuksia.

Jo lähes 100 kouluttamaamme Deutsche Telekomilaista

Olemme järjestäneet useita uudelleenkoulutusohjelmia Deutsche Telekomilla vuodesta 2020 lähtien. Koulutukset ovat olleet kestoltaan keskimäärin kolmen kuukauden mittaisia.  Yrityksen pyynnöstä olemme laajentaneet joitakin ohjelmia voidaksemme tarjota syvempää osaamista, jolle yrityksellä on ilmennyt tarvetta.

Tähän mennessä Deutsche Telekomin 77 työntekijää ympäri Eurooppaa on suorittanut jonkin uudelleenkoulutusohjelmistamme.

Koulutusohjelmat on järjestetty kokonaisuudessaan digitaalisena verkossa. Työntekijöiden ei ole siten tarvinnut lähteä työpaikaltaan kolmeksi kuukaudeksi, vaan he ovat voineet keskittyä pelkästään koulutukseen.

Koulutuksen tuloksena motivoituneita sovelluskehittäjiä ilman kalliita palkkausprosesseja

Monet koulutuksiin osallistujista ovat aina halunneet työskennellä sovelluskehittäjinä ja olivat tietoisesti päättäneet urapolun vaihdosta. Siten molemmat osapuolet hyötyivät uudelleenkoulutusohjelmasta, sekä työnantaja että työntekijä. Deutsche Telekom on saanut tarvitsemiaan hyvin koulutettuja IT-asiantuntijoita, jotka tuntevat yrityskulttuurin ja toimintatavat jo ennestään. Työntekijät ovat puolestaan käynnistäneet uuden urasuunnan unelmaroolissaan.

Deutsche Telekom on havainnut, että uudelleenkoulutusohjelmaan osallistuneet työntekijät pysyvät todennäköisemmin yrityksen palveluksessa kuin yrityksen ulkopuolelta palkatut. Lisäksi ohjelman läpikäyneet työntekijät kehittävät ongelmiin ratkaisuja, jotka sopivat paremmin Deutsche Telekomin tarpeisiin, sillä he ymmärtävät käytössä olevat prosessit ja ovat joskus itse kokeneet kyseiset ongelmat aiemmissa rooleissaan.

Angjela Kostova-Trpeska, People Development Tribe, New Skilling Squad, Deutsche Telekom, kertoo:

“Brights on räätälöinyt boot camp -koulutuksia tarpeisiimme ja tehnyt meihin todellisen vaikutuksen joustavuudellaan. Brights on aina löytänyt käytännön ratkaisuja myös odottamattomien tapahtumien yhteydessä tai kun on tarvittu lyhytkestoisia muutoksia.

Brights on hoitanut projektinhallinnan kokonaisuudessaan ja tarjonnut kattavan paketin markkinoinnista rekrytointiin ja koulutukseen. Se on erittäin hyödyllistä, kun meillä itsellä ei ole ollut riittävää tietoa tai resursseja niiden toteutukseen.

Ensimmäisestä projektista saadut kokemukset olivat erinomaisia ja osanottajilta on saatu pelkästään positiivista palautetta. Menestyksekkään toteutuksen ansiosta päätimme jatkaa työskentelyä Brightsin kanssa tulevissakin koulutusohjelmissa. Haluamme todellakin jatkaa tätä yhteistyötä.”

Brights

Follow us

© 2024 Brights