Brights logo

Brights foundation for effective learning

Motivation

Motivationen har en enorm betydelse for lärandet - när något väcker ditt intresse är du mer benägen att anstränga dig hårdare och tar dig an uppgiften med större entusiasm. Därför är motivation ett av våra viktigaste ledord på Brights. För att skapa motivation krävs förståelse för varför, vad och hur man lär sig. När det blir tydlig för våra deltagare att de kommer få nytta av sina nya kunskaper och hur de kommer att få användning för dem, ökar chansen att de blir motiverade - en grundsten i effektivt lärande!

Eftersom vi känner till hur viktig denna drivkraft är, har vi låtit motivationen bli en röd tråd för hela vår lärandelösning.

Metoden Backward Design och vårt fokus pả Learning Outcomes, lärandemål, gör det enkelt att visualisera vägen till ny kunskap.Våra processer underlättar reflektion, våra lärare och anställda coachar kontinuerligt deltagarna och våra inlärningsmetoder gör att lärandet blir hands-on, samarbetsfokuserat och roligt.

Vi gör allt vi kan för att hålla din motivation vid liv under hela inlärningsprocessen.Vi råder även vara kunder att identifiera och säkerställa motivation hos alla deltagare och använder flertalet metoder och verktyg för att stötta eller hitta den där gnistan av motivation, innan lärandet börjar. Detta eftersom motivationen har en enorm påverkan på resultatet.

Return on Learning

Visste du att vi människor i genomsnitt glömmer 80% av all nyförvärvad kunskap efter bara två dagar? Det låter kanske chockerande, men det är sant. Vi har tagit oss ann uppgiften att besegra dessa usla odds. För att säkerställa att våra utbildningar ger ett varaktigt värde för både deltagare och arbetsgivare, arbetar vi hårt med Return on Learning. Vi skapar inte utbildningar för sakens skull - vi levererar lärandelösningar som ger konkret, mätbar effekt. Vi vill helt enkelt se till att du får valuta för tiden och pengarna som du investerar i utbildning. Därför har vi valt att arbeta med Backward Design och Learning Outcomes.

Backward Design utmanar de traditionella sätten att bygga utbildningar på. Istället för att fokusera på vilka delar som måste finnas med i läroplanen, prioriterar vi de kompetenser och kunskaper utbildningsdeltagaren ska fả. När vi tillämpar Backward Design börjar vi med att identifiera kundens behov och definiera konkreta lärandemål, sả kallade Learning Outcomes. Därefter bygger vi hela utbildningen med utgångspunkt i dessa mål. De utgör också grunden för det ramverk vi använder för att mäta framsteg och säkerställa att vi når önskade resultat. Backward Design, Learning Outcomes och Return on Learning är tre viktiga nycklar som hjälper oss att frigöra potentialen hos bade individer och företag.

Learning Embedded

Lärandet har varken en början eller ett slut. Vissa kallar detta livslångt lärande, men för att göra det mer konkret kallar vi denna strategi Learning Embedded. Learning Embedded har två nivåer. På organisationsnivån innebär det att hitta sätt att integrera lärande bättre i arbetslivet. För sanningen är att lärandelösningar i kombination med arbete utgör grunden för effektivt lärande! Vi hjälper företag att utveckla strategier och hitta sätt att låta lärande ske varje dag, hela tiden i kombination med re-och upskilling. På individnivån innebär Learning Embedded att ta varje tillfälle att lära sig på jobbet och utanför, att införliva lärande i vårt arbete genom fokus, lärandemål och bra vanor.

Det mest betydelsefulla vi inkluderar i alla våra lärandelösningar är dock den viktigaste färdigheten i den föränderliga världen: lära sig hur man lär sig. Detta är möjligt tack vare noggrant utvalda metoder och vårt fokus på reflektion, som gör det möjligt att öva på förmågan att lära sig under lärandets gång!

Med det här perspektivet på lärande blir det lättare att navigera på en marknad med stenhård konkurrens - där förändring är det enda som är konstant.

Learning Innovation

Learning Innovation står för vår ständiga strävan att förnya hur, när och vad vi lär oss, samt vår vilja att använda teknologi och innovation för att maximera lärandet. Learning Innovation fångar hur vi närmar oss förändring: vi omfamnar den. The Brights Way är inte menat att förbli detsamma för alltid. Sedan 2015 har det utvecklats baserat på våra kunders och deltagares behov.

Learning Innovation beskriver också hur vi använder oss av teknologi och hur vi utvecklas när vi lär oss från våra erfarenheter, lärandeanalyser och data. Vara EdTech-lösningar hjälper oss att fả ut så mycket som möjligt av vara arbetsmetoder

och förbättrar inlärningsupplevelsen och kvalitén. En sak är säker - eftersom

lösningarnas effektivitet påverkas av kvaliteten pa metoderna ar de direkt beroende av varandra. De kan inte existera separat, men accelererar när de kombineras!

Brights

Follow us

© 2024 Brights