Brights logo

Learning at Brights

Baserat på våra grundläggande principer, har vi utvecklat vårt unika arbetssätt som utgår från beprövade metoder som gör det möjligt för våra deltagare att prestera och briljera.

Kärnan i Learning at Brights är effektiv inlärning genom att göra och att lära i samarbete med andra. Vi lägger stor vikt vid feedback och reflektion för att låta våra deltagare känna ägarskap över sin egen utveckling och få ut det mesta av sitt lärande. Vi arbetar hårt för att skapa en atmosfär där lärandet får ta plats och där alla deltagare kan fokusera på sin tillväxt samtidigt som de har roligt.

De perspektiv och metoder vi utgår från genererar dessutom starka synergier. Som deltagare får du inte bara kunskap inom det aktuella ämnet, utan du utvecklar också andra viktiga färdigheter inom kommunikation, samarbete, kreativitet och kritiskt tänkande. Genom att främja förmågan att kommunicera, samarbeta och leda bygger våra deltagare upp färdigheter som kommer driva deras tillväxt i branscher där tekniska lösningar utformas i tvärfunktionella team och styrs av affärsmål.

Creating the space for learning

Effektivt och framgångsrikt lärande kräver de bästa förutsättningarna. På Brights brukar vi prata om vikten av att skapa utrymme för lärande, vilket i huvudsak handlar om två saker: en trygg miljö och en tydlig struktur.

Man måste våga chansa och göra misstag när man vill lära sig något nytt. Det kräver en trygg miljö där du inte behöver vara rädd för att bli dömd eller misslyckas. Där du snarare får energi och uppmuntras till att lämna din trygghetszon.

Brights inlärningsmiljö, vare sig det är på plats eller online, är en plats där deltagarna kan prova, göra misstag och utvecklas, arbeta hårt, använda alla sina förmågor och lära sig samtidigt som de har roligt med andra deltagare. Denna atmosfär skapas gemensamt av deltagarna, lärarna och Brights specialister som är dedikerade till att bygga en öppen, omsorgsfull och engagerande lärmiljö.

Vi vet att en tydlig struktur och en känsla av riktning skapar ett fantastiskt utrymme för lärande. Det är därför vi följer en uppsättning aktiviteter och processer som gör det möjligt för oss, våra lärare och deltagare att förbereda, följa upp och stödja läranderesor på bästa sätt med fokus på lärandemål.

Oavsett hur lång utbildningen är - en vecka, en dag eller ett enstaka tillfälle - utgår vi alltid från samma tydliga ramverk. Det säkerställer att oavsett vad, var eller hur lärandet levereras, så finns samma fokus på lärandets utrymme kvar och lärandet på Brights känns detsamma och leder till resultat, oavsett sammanhanget.

Methods that make a difference

Vuxna lär genom att göra, tillsammans med andra och genom reflektion och feedback. Det är därför vi har valt att arbeta med metoder som gör skillnad och verkligen fungerar!

Accelerated Learning

Vi har inspirerats av den pedagogiska modellen Accelererad Learning. Modellen belyser vikten av att aktivera hela hjärnan när man engagerar sig i lärande, genom att kombinera snabb och fokuserad undervisning med aktivitet. Vi arbetar med korta föreläsningar följda av en omedelbar aktivitet. På Brights fastnar vi aldrig i timslånga presentationer - vi engagerar våra deltagare, vilket möjliggör djupt och effektivt lärande. Genom att ständigt blanda nya begrepp i teori med praktik kan deltagarna reflektera över det som just presenterats, prova det och anpassa sina nästa steg för att förstå och lära sig. På det här sättet accelererar lärandet!

Action Learning

Action Learning går ut på att lösa problem med tydlig koppling till yrkeslivet. Försök, misslyckas, red ut vad som gick fel och försök igen - det är så du lär dig på riktigt. Action Learning är kort och gott en metod som uppmuntrar till Learning by Doing. Vi skapar uppgifter och projekt som återspeglar verkliga problem och kopplar dem till relevanta situationer och händelser. Metoden gör det möjligt for dig att snabbare tillämpa ny kunskap i praktiken och använda den i yrkeslivet.

Collaborative Learning

När vi samarbetar med andra, öppnar vi upp för nya perspektiv och insikter. Därför är samarbete en naturlig del av vår arbetsmetodik. Våra deltagare arbetar ofta tillsammans i projekt där feedback och utvärdering är en integrerad del av processen. Genom nära samarbete får vi inte bara möjlighet att lära oss av varandra, utan vi fördjupar också vår egen förståelse genom att hjälpa och stötta varandra.

Utöver att ta till sig ny kunskap, bidrar nära samarbeten även till att förbättra våra kommunikationsfärdigheter, stimulera kritiskt tänkande och öka vår förmåga att lära oss nya saker. Dessutom är det både roligt och motiverande att kunna lära och utvecklas tillsammans med andra.

Feedback & Reflection

Feedback och reflektion är två viktiga förutsättningar för att vi ska kunna växa och lära oss nya saker. Därför är de självklara moment i vårt arbetssätt.

De metoder vi tillämpar - Accelerated Learning, Action Learning och Collaborative Learning - skapar naturliga tillfällen för både feedback och reflektion. Det är därför vi har integrerat dessa element i alla våra utbildningar, exempelvis genom reflektionsuppgifter eller efterföljande diskussioner. Dessutom följs alla utvärderingar och undervisningsmoment av feedback för att stödja framtida lärande och utveckling.

När vi arbetar med feedback och reflektion utgår vi från den pedagogiska metoden Growth Mindset. Den bygger på tron att de som tror på att deras förmågor kan utvecklas genom hårt arbete, reflektion och feedback från andra, faktiskt lär sig mer. Vi uppmuntrar våra deltagare att omfamna detta tankesätt och att tro på sin egen förmåga, vilket i sin tur bidrar till att skapa motivation och engagemang.

Assessments as a driver for learning

För att ge våra deltagare den bästa möjliga supporten och säkerställa att de når önskad Return on Learning, har vi utvecklat effektiva metoder för att bedöma deras framsteg under utbildningen. Regelbundna checkpoints fungerar som vägvisare för deltagarna, vilket hjälper dem att förstå var de befinner sig i sin inlärningsprocess samtidigt som de uppmuntras att ta aktivt ansvar för sin egen utveckling. Om en deltagare klarar en checkpoint innebär det att de är redo för nästa steg. Om inte, får de stöd och vägledning för att förstå hur de kan fortsätta framåt. Feedback och tydlighet är nycklar som stärker motivationen och möjliggör för oss på Brights att erbjuda det rätta stödet.

Checkpoints i utbildningarna är helt grundade på Learning Outcomes, de lärandemål som har fastställts. På så sätt säkerställer vi att vi mäter och bedömer de rätta aspekterna av deltagarnas kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning.

När en deltagare har klarat alla checkpoints kan vi bedöma i vilken utsträckning de har uppnått de satta lärandemålen. Precis som Learning Outcomes är varje checkpoint och andra bedömningsmetoder skräddarsydda för att möta kundens specifika behov och stöds av kontinuerlig feedback, reflektion och uppföljning.

Work-life oriented teachers

Våra lärare spelar en viktig roll när det gäller att skapa motivation och aktivera inlärningsprocessen hos utbildningsdeltagarna. Vi samarbetar med ett omfattande lärarcommunity bestånde av experter som inte bara besitter djupa kunskaper inom sina områden, utan även har praktisk erfarenhet att dela med sig av. Med hjälp av vår metodik och tillvägagångssätt skapar våra lärare en miljö som främjar effektivt lärande och ser till att deltagarna är väl förberedda när det är dags att tillämpa sina nya kunskaper i arbetslivet.

När vi välkomnar nya lärare till Brights introducerar vi dem för The Brights Way. Detta gör det möjligt för dem att skräddarsy utbildningarna, utforma material och undervisning i enlighet med vår beprövade metodik, och fokusera fullt ut på att coacha och engagera våra deltagare.

Brights

Follow us

© 2024 Brights