Brights logo

Så löser Brights kompetensgapet inom Salesforce

Christen Seeberg, Acting Country Manager för Salesforce Norge och Johan Bäck Persson, Managing Director Brights Learning Norge.

Näringslivet upplever just nu ett skrikande behov av medarbetare med certifierad Salesforce-kompetens. För att överbrygga kompetensgapet har Brights Learning skräddarsytt ett pilotprojekt för att intensivutbilda nyexaminerade kandidater.

Det råder akut IT-kompetensbrist på dagens arbetsmarknad. Som svar på detta arbetar Brights Learning aktivt med att utbilda kompetens inom området. Vår senaste satsning syftar till att minska gapet ytterligare, genom att hjälpa norska företag att utbilda nya medarbetare inom en av världens största IT-plattformar: Salesforce.

Brights Learning samarbetar med flera ledande norska företag för att kartlägga deras kompetensutmaningar. Genom studier och workshops har vi upptäckt att många universitet och högskolor har välfungerande teoretiska läroplaner, men att många nyexaminerade saknar den praktiska erfarenhet som krävs för att ta sig an IT- och teknikroller.

- Vi upptäckte att nyexaminerade akademiker vanligtvis spenderar mellan sex månader till ett år på att uppnå nödvändiga färdigheter och relaterade certifieringar. Dessutom måste företagen ofta avvara seniora resurser från kundprojekt för att underlätta denna utbildning. Att ta itu med kompetensgapet på ett annat sätt har visat sig vara en mer resurseffektiv strategi, förklarar Johan Bäck Persson, Managing Director på Brights Learning Norge.

Praktisk utbildning är vanligtvis en integrerad, men resurskrävande, del i ett företags onboarding-process. För att underlätta och göra övergången från studier till arbete mer strukturerad och rigorös än vad företag kan erbjuda internt, har vi tagit fram flera olika kurser.

Brights strävar efter att förbättra Salesforce ekosystem

Den interna onboarding-processen varar vanligtvis mellan sex till tolv månader, och baserat på behov, intresse och lämplighet fördelas deltagarna mellan olika avdelningar, såsom data, säkerhet, ERP och CRM.

För att säkerställa en effektiv uppföljning med kandidaterna samarbetar Brights med Fluido. De erbjuder konsulttjänster kopplade till Salesforce-plattformen och låter sina seniora medlemmar guida kandidaterna.

- Vi är övertygade om att kompetensutveckling inom Salesforce är till nytta för alla intressenter på marknaden. Bristen på mjukvarukompetens gör att många företag står inför en flaskhals, och vårt mål är att lyfta hela Salesforce-ekosystemet,säger Magnus-Andreas Sølvberg Aase, Country Manager på Fluido.

Christen Seeberg, Acting Country Manager för Salesforce Norge, instämmer och understryker fördelarna med Brights systematiska och holistiska utbildningsapproach.

Prioriterat för många företag att överbrygga kompetensgapet

Flertalet ledande norska företag, exempelvis Orkla, Accenture och Cognizant, har deltagit i Brights skräddarsydda pilotprojekt. Kursmålen har tagits fram under gemensamma workshops tillsammans med kunder och utbildningspartners till Brights, och fokuserar på att förse akademiker inom IT, marknadsföring eller ekonomi med specialiserad Salesforce-kompetens. Målet är att säkerställa att deltagarna har rätt färdigheter för att på ett snabbt och effektivt sätt kunna hantera kundrelaterade uppgifter. Efter att deltagarna fått lära sig plattformen simuleras olika kundscenarion, där de får möjlighet att tillämpa sin nyvunna Salesforce-kunskap.

Kvive Hansen, Salesforce Delivery Lead på Accenture, anser att en fördel med Brights koncept är att kandidaterna snabbt erhåller ett certifikat.

- När vi presenterar erbjudanden för våra potentiella kunder visar vi i huvudsak upp de kvalifikationer, erfarenheter och certifieringar som anges i CV:t. När våra nyexaminerade medarbetare har genomgått strukturerad utbildning och erhållit nödvändiga certifieringar blir det lättare för dem att snabbt komma in i lönsamma kundprojekt.

Accenture introducerar två av sina examinerade medarbetare till pilotprojektet. Bild från vänster: Victoria Fredheim (deltagare i kursen), Kvive Hansen (Salesforce Delivery Lead på Accenture), Armand Sepehri (deltagare i kursen) och Inger Johansen (Salesforce Lead på Accenture).

Anne Cathrine Essebaggers, Head of Sales and Marketing på Orkla, är övertygad om att initiativ likt Brights inte enbart hjälper till att rekrytera de bästa kandidaterna, utan även får dem att stanna över tid.

- Det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utvecklingsmöjligheter. Initiativ som denna utbildningslösning främjar inte bara yrkesmässig tillväxt, utan hjälper även till att behålla de bästa talangerna.

Tät uppföljning av kandidaternas utveckling

Victoria Fredheim, tidigare kursdeltagare, påbörjade sin tjänst hos Accenture i augusti 2023 och anser att utbildningen har underlättat övergången från studier till arbete.

Jag är van vid att anskaffa mig teoretisk kunskap, men den här kursen har hjälpt mig tillämpa den akademiska kunskapen på verkliga applikationer. Vi har lärt oss planera projekt från A till Ö och tänka på ett mycket mer övergripande sätt.

Hon betonar även hur viktiga mentorerna har varit för deltagarnas utveckling, och upplever att de fick möjlighet att söka stöd från både lärare och mentorer.

- Det skiljer sig ganska mycket från en vanlig undervisningssituation. Mentorerna fungerade mer som kamrater än som instruktörer.

Svend Belter deltog i Bright Learning’s sex-veckorsprogram i Danmark, och även han uppskattar lärarnas täta uppföljningar och den möjlighet han fått av Cognizant, där han bland annat kommer bidra med sin erfarenhet av att anpassa Salesforce-lösningar för att möta kundernas föränderliga krav.

- De här veckorna har varit väldigt lärorika. Det har inte varit ett hinder att genomföra kursen digitalt. Tvärtom har det varit väldigt nyttigt med tanke på att mycket av arbetet framöver också är på distans. Det har varit väldigt nyttigt att lära sig prioritera de viktigaste uppgifterna först, och att enbart lova sådant du kan leverera.

Orkla lät nyexaminerade medarbetaren Andreas Ingemundsen delta i Brights onboarding-kurs, och han ser fram emot att återvända till sin arbetsgivare.

- Det är mycket lättare att delta i samtal med kollegor nu när jag har en gedigen förståelse för terminologin. Eftersom jag har förvärvat tekniska färdigheter och kan kombinera dem med terminologin på jobbet, gör det mig mycket mer självsäker när jag återvänder till Orkla.

Brights

Follow us

© 2024 Brights