Brights logo

Deutsche Telekom: Utvecklare? Vi lär upp dem själva!

Läs om vårt samarbete med Deutsche Telekom för att omskola sina anställda och skaffa mycket eftertraktade kompetenser.

Utmaningen: Hur säkrar vi kompetens som är svår att hitta på arbetsmarknaden?

Den påskyndade digitaliseringen har ändrat spelplanen för telekommunikationsbranschen. För att tillgodose kundernas krav måste företag övergå från att vara telefonleverantörer till att erbjuda online- och mobiltjänster, såsom molntjänster och mobilappar, där programmering är avgörande. Bristen på IT-specialister skapar dock stora utmaningar. Hur säkerställer företag att de besitter rätt kompetens, när den inte finns på marknaden? För att råda bot på problemet bestämde sig Deutsche Telekom för att utbilda sina internt anställda genom reskilling.

Lösningen: Omskola anställda genom reskilling

Vi utformade en skräddarsydd lärandelösning, där vi tillsammans med Deutsche Telekom identifierade deras specifika behov. Genom att låta dem avgöra om de ville erbjuda programmet till samtliga anställda eller enbart till specifika grupper, kunde vi rikta utbildningen mot rätt målgrupp och se till att innehållet levde upp till deras krav.

För att säkerställa att varje deltagare hade rätt kognitiva färdigheter, motivation och beteenden baserades urvalet på hur väl de presterade under tester och intervjuer. Genom att anordna programmet på distans sänkte vi tröskeln och möjliggjorde för de anställda att utföra den direkt på arbetsplatsen.

Sedan 2020 har vi genomfört flera olika reskilling-program för Deutsche Telekom, de flesta med en längd på tre månader. Utifrån deras önskemål har vi även utökat vissa av programmen, för att förse medarbetarna med mer ingående kompetens. Hittills har 77 av Deutsche Telekoms anställda från hela Europa genomfört våra reskilling-program med stor framgång.

Resultatet: IT-expertis utan dyra rekryteringsrundor

För flera av kursdeltagarna fanns en längtan om att arbeta som utvecklare. Programmet innebar med andra ord en fördel för såväl arbetsgivaren som de anställda: Deutsche Telekom försågs med IT-specialister med stor kunskap om företagets kultur och processer, och de anställda fick möjlighet att förverkliga drömmen om en ny karriär. Deutsche Telekom har dessutom upptäckt att Brights utbildningar ökar de anställdas benägenheten att stanna kvar inom företaget, jämfört med personer som rekryteras externt. Genom att reskilla befintliga medarbetare kan Deutsche Telekom skapa lösningar som är bättre anpassade till företagets specifika behov, eftersom de anställda har djupare förståelse för processerna och erfarenhet av de faktiska utmaningarna.

Angjela Kostova-Trpeska, People Development Tribe, New Skilling Squad på Deutsche Telekom:

Brights har skräddarsytt sina bootcamps utifrån våra behov och imponerar på oss med sin flexibilitet. Till och med vid kortsiktiga förändringar eller oförutsedda händelser har Brights alltid hittat praktiska lösningar.

Brights har tagit på sig hela projektledningen, och de kan tillhandahålla en paketlösning med allt från marknadsföring till rekrytering och utbildning – vilket visat sig vara mycket användbart om man inte har kunskap eller resurser att göra allt.

Vi har jättebra erfarenheter från det första projektet, och återkopplingen från deltagarna har varit genomgående positiv. Den höga framgångsfaktorn var anledningen till att vi bestämde oss för att samarbeta tillsammans med Brights kring ytterligare program. Vi vill definitivt fortsätta samarbetet.

Brights

Follow us

© 2024 Brights