Brights logo

Brights foundation for effective learning

Motivation

Motivasjon har en enorm innvirkning på læring – når noe vekker interessen din, er det mer sannsynlig at du legger ned innsats og entusiasme. Derfor starter alt hos Brights med motivasjon. Å tenne og styrke motivasjon hos voksne som skal lære begynner med å skape en forståelse av hvorfor, hva og hvordan man skal lære. Når deltakerne tydelig ser for seg hvordan de kan dra nytte av de nye ferdighetene, og vet at det de lærer blir brukt og åpner nye dører, er det lettere for dem å både bli og forbli motiverte – et grunnlag for effektiv læring!

Vi vet hvilken innvirkning motivasjon har på læring, og derfor er alle våre læringsløsninger utformet for å bygge og styrke motivasjon. Dette vil du se når du leser videre: Vår "Backward Design"- tilnærming og fokus på læringsutbytte lar oss tegne en klar vei mot nye ferdigheter, våre prosesser hjelper til med refleksjon, lærerne og personalet gir kontinuerlig veiledning, og læringsmetodene våre sørger for at læringen er praktisk, samarbeidende og morsom.

På denne måten sørger vi for at ilden brenner gjennom hele læringsreisen.
Vi råder også våre klienter til å identifisere og sikre motivasjon hos alle deltakere, og å bruke flere metoder og verktøy for å finne eller tenne motivasjonsgnisten før læringen finner sted – fordi innvirkningen den har på resultatet er enorm.

Return on Learning

Gjennomsnittlig glemmer en deltaker 80% av nylig tilegnet kunnskap bare to dager etter læring. Ganske sjokkerende, men sant. Hos Brights kjemper vi mot disse oddsene i alt vi gjør. For å være sikre på at løsningene våre gir verdi til både deltakerne og organisasjonene, fokuserer vi på avkastning på læring – med andre ord, vi bygger læringsløsninger som vil ha en konkret effekt på både individer og organisasjoner. Vi vil sørge for at tiden og pengene som investeres i læring er verdt det.

For å nå dette målet jobber vi med "Backward Design" og læringsutbytte for å sikre en ferdighetsfokusert tilnærming. "Backward Design" utfordrer tradisjonelle utdanningsmetoder og flytter fokuset fra hva som bør være i læreplanen, til hvilke konkrete ferdigheter og kunnskap som må tilegnes.

"Backward Design" begynner med å identifisere klientens behov og lage konkrete mål kalt læringsutbytte. Læringsutbytte er ryggraden som all opplæring bygges rundt. De gir også et rammeverk for å måle fremgang og sikre resultater.
"Backward Design", læringsutbytte og fokus på avkastning på læring er kjernen i hvordan vi gir både individer og organisasjoner de beste muligheter til å vokse.

Learning Embedded

Læring har verken begynnelse eller slutt. Noen kaller dette livslang læring, men for å gjøre det mer konkret kaller vi denne tilnærmingen integrert Læring.

Integrert Læring omfatter to nivåer. På organisasjonsnivå betyr det å finne måter å gjøre læring bedre integrert i arbeidslivet. For sannheten er at læringsløsninger kombinert med arbeid legger grunnlaget for effektiv læring! Vi i Brights hjelper bedrifter med å utvikle læringsstrategier og finne måter å sørge for at læring skjer hver dag, hele tiden, i forbindelse med kompetanseheving og omskolering.
På individnivå betyr integrert Læring at vi benytter enhver mulighet til å lære på jobb og utenfor, der vi bygger inn læring i arbeidet vårt gjennom fokus, læringsmål og gode vaner.

Det viktigste vi imidlertid bygger inn i alle våre læringsløsninger, er den fremste ferdigheten i en verden i endring: Å lære hvordan vi lærer. Dette er mulig takket være våre nøye utvalgte metoder og fokus på refleksjon, som gjør det mulig for deltakerne å øve seg på ferdighetene, samtidig som de lærer nye ting.

Ved å tilnærme seg læring fra perspektivet om at den er integrert, står både organisasjoner og individer bedre rustet til å navigere i det nye konkurranselandskapet hvor endring er det eneste konstante.

Learning Innovation

Hos Brights står læringsinnovasjon for vår konstante søken etter å fornye hvordan, når og hva vi lærer, samt vår drivkraft til å bruke teknologi og innovasjon for å maksimere læring. Læringsinnovasjon fanger opp hvordan vi tilnærmer oss endring: Vi omfavner den. Brights-metoden er ikke ment å forbli den samme for alltid. Siden 2015 har den utviklet seg basert på klienters og deltakernes behov.

Læringsinnovasjon beskriver også hvordan vi tilnærmer oss teknologi og utvikler oss etter hvert som vi lærer fra våre erfaringer, læringsanalyser og data. Våre EdTech-løsninger gjør det mulig for oss å få mest mulig ut av metodene vi bruker og forbedre læringsopplevelsen og kvaliteten. Én ting er klart, effektiviteten til EdTech avhenger av kvaliteten på metodene bak – derfor kan ikke våre metoder og EdTech-løsninger eksistere separat, men de akselereres når de kombineres.

Brights

Follow us

© 2024 Brights