Brights logo

Learning at Brights

Basert på våre grunnpilarer har vi utviklet unike arbeidsmetoder som består av støttende prosesser for deltakerne, kombinert med metoder som beviselig leverer resultater.

Tilnærmingene og metodene vi bruker utgjør mer enn bare summen av delene. Våre deltakere lærer ikke bare de tekniske ferdighetene som trengs, men utvikler også avgjørende ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og kritisk tenkning – ferdigheter som gir dem kraft gjennom hele livet. Ved å støtte evnen til å kommunisere, samarbeide og lede, bygger deltakerne våre opp ferdigheter som vil drive deres vekst i en bransje der teknologiske løsninger designes i tverrfaglige team og styres av forretningsmål.

Læring hos Brights handler om å lære effektivt, lære gjennom å gjøre og samarbeide med andre for å lære. Vi understreker viktigheten av tilbakemeldinger og refleksjon for å eie din egen læringsprogresjon og få mest mulig ut av læringsopplevelsen. Vi jobber hardt for å skape et rom der læring kan finne sted, og hvor alle deltakere kan fokusere på sin utvikling mens de har det gøy.

Creating the space for learning

For at læring skal kunne skje, må vi skape de beste forutsetningene for det. Vi kaller dette rommet for læring, og det består av å skape en trygg atmosfære samt en tydelig struktur som støtter deltakerne.
Læring betyr å ta sjanser og gjøre feil. Dette krever en trygg atmosfære uten fordømmelse eller frykt for å mislykkes. Atmosfæren skal gi energi og oppmuntre deltakere til å ta skrittet utenfor komfortsonen.
Brights' læringsmiljø, enten det er på stedet eller på nett, er et rom der deltakerne kan prøve, gjøre feil og gå videre, jobbe hardt, bruke alle evnene sine og lære mens de har det gøy med andre deltakere. Denne atmosfæren skapes i fellesskap av deltakerne, lærerne og Brights' læringsspesialister, som er dedikert til å bygge et åpent, omsorgsfullt og engasjerende læringsmiljø.
Vi vet at en tydelig struktur og retningsfølelse skaper et godt rom for læring. Derfor følger vi et sett med aktiviteter og prosesser som gjør det mulig for oss, våre lærere og deltakere å forberede, følge opp og støtte læringsreisene på best mulig måte med læringsutbytte i fokus.
Enten vi designer en treningsuke, en dag eller en enkelt leksjon, følger vi alltid et tydelig rammeverk. Dette sikrer at uansett hva, hvor eller hvordan læringen leveres, forblir det samme fokuset på rommet for læring, og at læring hos Brights føles lik og gir resultater, uansett kontekst.

Methods that make a difference

Voksne lærer ved å gjøre, sammen med andre, samt gjennom refleksjon og tilbakemelding. Derfor har vi valgt å jobbe med metoder som gjør en forskjell!

Accelerated Learning

Vi har blitt inspirert av modellen for akselerert læring. Modellen fremhever viktigheten av å aktivere hele hjernen under læring, og kombinerer rask og fokusert undervisning med aktivitet. Vi jobber med korte forelesninger fulgt av umiddelbar aktivitet. Hos Brights blir vi aldri sittende fast i timelange presentasjoner - vi engasjerer deltakerne våre, noe som gir dyp og effektiv læring. Ved å stadig blande nye teoretiske konsepter med praksis, kan deltakerne reflektere over det som nettopp har blitt presentert, prøve det ut og tilpasse sine neste steg for å konsolidere og lære. På denne måten akselereres læringen!

Action Learning

Handlingslæring handler om å lære gjennom å gjøre. Læring hos Brights er bygget rundt å løse virkelige problemer, gjøre feil og prøve igjen, i stedet for å lære utenat. Å prøve, feile, forstå hva du ikke vet ennå, søke etter mer informasjon, prøve igjen og øve - det er da læring skjer. Handlingslæring er å lære gjennom prosessen med å gjøre. Vi lager oppgaver og prosjekter som gjenspeiler den virkelige verden og kobler det til rante situasjoner eller innovasjoner i markedet. Handlingslæring hjelper ikke bare med å lære, men det jevner også overgangen til å bruke de nylig tilegnede ferdighetene og utvikler verdifulle kraftferdigheter.

Collaborative Learning

Samarbeid mellom mennesker utjevner læringen og gir ny innsikt. Derfor er samarbeid en selvfølge hos Brights. deltakerne våre jobber i gruppeprosjekter, fagfellevurderinger, samarbeid i par samt tilbakemeldingsøkter. Læring er et felles oppdrag: når vi lærer sammen, lærer deltakerne våre ikke bare av hverandre, men utdyper også kunnskapen sin når de hjelper andre. I tillegg til å lære nye ferdigheter, gir det å jobbe tett sammen en strålende ramme for å bli bedre på power skills som kommunikasjon, kritisk tenkning og å lære hvordan man lærer. Videre vekker det å være en del av et lærende fellesskap gleden ved å lære.

Feedback & Reflection

Vi vet hvor viktig tilbakemelding og refleksjon er for vekst og læring. Derfor er dette en integrert del av måten vi jobber på. Metodene vi bruker – akselerert læring, handlingslæring og samarbeidslæring – gir alle naturlig rom for tilbakemelding og refleksjon i hverdagen. Men å vite hvor viktig refleksjon er, er ikke nok. Derfor har alle Brights-programmer tilbakemelding og refleksjon innebygd i strukturen, for eksempel gjennom refleksjonsoppgaver eller oppfølgende diskusjoner. I tillegg blir alle vurderinger etterfulgt av tilbakemelding for å støtte fremtidig læring og vekst.Når vi arbeider med tilbakemeldinger og refleksjon, veiledes vi av tilnærmingen til Growth Mindset. Growth Mindset, eller veksttankegang, er et perspektiv på læring som fremhever at enkeltpersoner som tror at talentene deres kan utvikles gjennom hardt arbeid, refleksjon og innspill fra andre, lærer mer. Vi støtter deltakerne våre i å omfavne Growth Mindset og oppmuntrer dem til å tro på sine evner, noe som bidrar til å skape motivasjon og engasjement.

Assessments as a driver for learning

For å støtte deltakerne våre og sikre avkastning på læring, har vi utviklet effektive måter å vurdere fremgang under en læringsreise. Å ha regelmessige, praksisorienterte sjekkpunkter hjelper deltakerne våre til å forstå læringsprosessen, samt oppmuntrer og setter dem i stand til å ta eierskap til sin egen læring. Hvis du passerer et sjekkpunkt er du klar for neste steg. Om ikke, får du muligheten til å forstå hvordan du kommer dit. Tilbakemelding og klarhet øker motivasjonen og hjelper oss hos Brights til å tilby riktig støtte.Akkurat som alt annet i våre læringsreiser, er også sjekkpunktene våre basert på læringsutbytte. Dette sikrer at når vi måler læring, måler vi de riktige tingene. Etter å ha fullført en læringsreise og alle dens sjekkpunkter, kan vi se hvor godt læringsutbyttene ble oppnådd. I likhet med læringsutbytte, er sjekkpunkter og andre vurderinger skreddersydd for å møte klientenes behov og støttet av tilbakemelding, refleksjon og oppfølging.

Work-life oriented teachers

Lærerne våre spiller en betydelig rolle i å skape motivasjon og læring i programmene våre. Metodene våre gjør dem i stand til å legge til rette for læring og veilede deltakerne våre til å være klare for den virkelige verden og arbeidslivet!Vi jobber med et omfattende lærerfellesskap som består av eksperter med en kombinasjon av superferdigheter og arbeidslivskunnskap. Med våre metoder og tilnærminger kan lærerne våre legge til rette for effektiv læring og sørge for at deltakerne våre er klare når det er på tide å bruke de nye ferdighetene på jobb.Når lærerne begynner hos Brights, introduseres de for Brights-metoden i praksis. Dette er for å kunne lage programmet, levere programmateriale og undervise på våre måter, og for at de skal ha mulighet til å virkelig fokusere på veiledning og engasjement overfor deltakerne.
Brights

Follow us

© 2024 Brights