Brights logo

Slik løser Brights Learning næringslivets Salesforce-gap

Christen Seeberg, fungerende landssjef for Salesforce Norge og, Johan Bäck Persson, leder for Brights Learning Norge.

Næringslivet har et skrikende behov for sertifisert Salesforce-kompetanse. Dette kompetansegapet tetter Brights Learning i det nye pilotprosjekt rettet mot nyutdannede kandidater.

IT-kompetanse er mangelvare i næringslivet, og Brights Learning har siden 2018 jobbet med å videreutdanne mennesker innen IT og teknologi med sine praktiske kurs. Nå skal de bidra til å tette kompetansegapet ytterligere ved å hjelpe norske bedrifter å gi sine nyansatte en grundig opplæring i Salesforce - en av de største IT-plattformene i verden.

«­Vi identifiserte at næringslivet bruker mye ressurser på å lære opp nye medarbeidere i Salesforce, og vi vet at vi med vår metodikk og prosess kan dekke dette opplæringsbehovet på en effektiv måte», sier Johan Bäck Persson, administrerende direktør i Brights Learning Norge.

Brights har hatt gjennomført studier og workshops med flere ledende norske bedrifter for å kartlegge hvilke kompetanseutfordringer de står overfor. De fant blant annet at universiteter og høgskoler har svært gode teoretiske undervisningsopplegg, men nyutdannede kandidater som skal jobbe innen IT og teknologi, mangler den praktiske erfaringen som arbeidsoppgavene krever.

«­­Vi klartla blant annet at de nyutdannede bruker fra seks måneder til ett år på å skaffe seg den nødvendige kompetansen og tilhørende sertifiseringer. I tillegg må bedriftene ta ut seniorresurser fra kundeprosjekter for å støtte opplæringen. Det er bedre ressursbruk å dekke kompetansegapet på en annen måte», sier Persson.

Christen Seeberg, fungere landssjef for Salesforce i Norge, er enig. Han legger vekt på at den strukturerte og helhetlige prosessen i opplæringen til Brights Learning har store fordeler.

«­­Brights har vist seg å være en god samarbeidspartner for oss i møte med Salesforce-brukernes stadig skiftende behov. Brights leverer kurs som ikke bare møter, men overgår våre kunders forventninger», sier Seeberg.

Kurset er tilpasset bedriftenes behov

Flere ledende norske bedrifter har vært med på pilotprosjektet til Brights. Både Accenture, Orkla og Cognizant fikk mulighet til å tilpasse opplegget etter sine behov. Bedriftene ønsket hovedsakelig at kurset skulle være så anvendelig som mulig. Deltakerne fikk blant annet caser med fiktive kunder som trengte Salesforce-implementering.

Nathalie Cloix, Senior Salesforce Consultant i Cognizant sendte en kandidat som skulle begynne i en ny avdeling internt i bedriften på kurs hos Brights. Hun forteller at hun fikk god oppfølging fra kursholderne underveis i kursforløpet, og at var det enkelt å komme med tilbakemeldinger på opplegget fortløpende.

«Jeg tror det er nyttig at deltakerne kan få et tilpasset program hvor pensum er tett på virkeligheten, og hvor deltakerne kan diskutere løsninger sammen. Det er mye bedre enn de forhåndsinnspilte nettkursene som man må gjøre alene», sier Cloix.

Deltaker Svend Belter er ansatt i Cognizant og deltok på Brights Learnings seks-ukers programmet fra Danmark.

«Disse ukene har vært svært lærerike. Det var ingen hindring å gjennomføre kurset digitalt. Tvert imot, så har det vært veldig nyttig med tanke på at mye av jobben videre også er fjernarbeid», sier Belter.

Han forteller videre at han er takknemlig for å få muligheten fra Cognizant og gleder seg til å ta med seg kunnskapen videre i arbeidslivet.

Brights gjør nyutdannede lønnsomme raskere

Det er viktig for bedriftene at de nyutdannede kan komme raskt i gang med relevant arbeid. Kvive Hansen, Salesforce Delivery Lead i Accenture, mener at et viktig argument for å gjennomføre Brights-kurset, er at kandidatene får sertifiseringene tidlig.

 

«I tilbudsprosesser er kvaliteten på konsulentenes CV-er noe som vektlegges. Når nyutdannede har gjennomgått praktiske kurs og har sertifiseringene på plass, dokumenterer dette grunnleggende ferdigheter og forenkler prosessen med å komme raskt i gang med å skape verdi for våre kunder», sier Hansen.

Accenture stilte med to kandidater i pilotprosjektet. Fra venstre: Victoria Fredheim, deltaker på kurset, Kvive Hansen, Salesforce Delivery Lead i Accenture, Armand Sepehri, deltaker på kurset og Inger Johansen, Salesforce Lead i Accenture.

Nathalie Cloix i Cognizant er enig i at det er lønnsomt å sende kandidater til opplæring hos Brights.

«Det frigjør ressursene vi har internt, noe som er verdifullt for oss. Vi bruker en god del tid på opplæring før kandidatene fra Graduate-program eller intern-opplæring er klare for fakturerbare oppdrag. Med kurs fra Brights kan denne tiden forkortes betraktelig», sier Cloix.

Orkla bruker kurset til å skaffe gode ansatte

Anne Cathrine Essebaggers, Head of Sales and Marketing i Orkla sier at de jobber mest med Salesforce internt. Hun mener at å tilby kompetanseheving som Brights-kurset, bidrar til at de både kan rekruttere de beste kandidatene, og beholde dem over tid.

«Vi vet at det å tilby utviklingsmuligheter til våre ansatte er utrolig viktig. Et kurstilbud som dette gir ikke bare faglig utvikling, men det bidrar også til at vi kan holde på de skarpe hodene vi har», sier Essebaggers.  

Orkla sendte nyutdannede Andreas Ingemundsen til å delta på onboardingskurset til Brights. Han gleder seg til å komme tilbake til arbeidsgiveren igjen. 

«Siden jeg både har tilegnet meg tekniske ferdigheter og kan kombinere det med terminologien på jobb, så gjør det meg mye tryggere når jeg skal tilbake på kontoret», sier Ingemundsen.

Deltakerne setter pris på oppfølgingen fra mentorene

 

Victoria Fredheim begynte i Accenture i august 2023, og startet karrieren med kursing hos Brights Learning. Hun forteller at det har vært en glidende overgang fra masterstudiet og inn i arbeidslivet med Brights sin opplæringsmetode.

«Jeg er vant til å lære meg teoretisk kunnskap, men dette kursløpet har hjulpet meg å sette den formelle kunnskapen i praksis. Vi har lært å planlegge prosjekter fra A til Å, og tenke mye mer helhetlig», sier Fredheim.

Hun roser også mentorene hun har hatt på kurset. Hun forteller at de har fått tett oppfølging, og mulighet til å gjøre oppgavene på måtene som hver enkelt lærer best.

«Det er stor forskjell fra en vanlig undervisningssituasjon. Mentorene føles som kollegaene mine», sier Fredheim.

Vil du vite mer om onboardingprogrammet til Brights Learning, ta kontakt med: martin.ostereng@brights.com

Brights

Follow us

© 2024 Brights