Brights logo

Brights Learning tetter Salesforce-gapet

Christen Seeberg, fungerende country manager for Salesforce Norway, og Johan Bäck Persson, administrerende direktør i Brights Learning Norge

Næringslivet opplever stor etterspørsel etter sertifiserte Salesforce-konsulenter, noe som utgjør en flaskehals og fører til lavere effektivitet. For å tette dette kompetansegapet har Brights Learning utviklet et pilotprosjekt spesielt rettet mot nyutdannede.

Hele verden opplever akutt mangel på IT-kompetanse. Siden 2018 har Brights derfor jobbet aktivt for å tilby kompetanseutvikling på IT og teknologi i Norge gjennom sine kursprogrammer. Det siste initiativet skal redusere kompetansegapet ytterligere ved å gi nyansatte i norske bedrifter grundig opplæring i Salesforce, en av verdens største IT-plattformer.

Brights har gjennomført studier og workshops i en rekke ledende bedrifter i Norge for å kartlegge hvilke utfordringer de har når det gjelder kompetanse. De fant at nyutdannede har et utmerket teoretisk grunnlag fra universitet eller høyskole, men at mange mangler den praktiske erfaringen som kreves for å fylle en rolle innen IT og teknologi.

«Vi så at nyutdannede som regel bruker 6–12 måneder på å tilegne seg nødvendig kompetanse og tilhørende sertifiseringer. Dessuten legger opplæringen ofte beslag på seniorressurser som heller burde jobbet i kundeprosjekter. Å adressere kompetansegapet på en annen måte viser seg å være en mer effektiv utnyttelse av ressursene», sier Johan Bäck Persson, administrerende direktør i Brights Learning Norge.

Praktisk opplæring er vanligvis en del av onboarding-prosessen hos en ny arbeidsgiver. Slik opplæring er imidlertid svært ressurskrevende. For å løse dette har Brights lansert en kursserie der nyutdannede tilbys en mer strukturert og omfattende opplæring enn det bedriftene ofte har mulighet til å levere internt.

Brights ønsker å styrke Salesforce-økosystemet

Det er kundene som bestemmer hvilke kandidater som skal få tilbud om opplæring. Disse medarbeiderne fordeles på ulike avdelinger som data, sikkerhet, ERP og CRM ut fra behov, interesser og en intern egnethetsvurdering. Den interne onboarding-prosessen varer vanligvis i mellom 6 og 12 .

Brights samarbeider med Fluido om effektiv oppfølging av kandidatene. Fluido tilbyr konsulenttjenester for Salesforce-plattformen, og de lar sine erfarne seniorkonsulenter være mentorer for kandidatene.

«Vi mener at styrking av Salesforce-kompetansen er nyttig for alle aktører i markedet. Mange bedrifter opplever en flaskehals på grunn av manglende kompetanse på programvare, og vårt mål er å gi hele Salesforce-økosystemet et løft», sier Magnus-Andreas Sølvberg Aase, Country Manager for Fluido.

Christen Seeberg, som er fungerende country manager for Salesforce i Norge, er helt enig. Han understreker fordelene med den systematiske og holistiske opplæringen Brights tilbyr.

«Brights har uten unntak vist seg som en uvurderlig alliert når det gjelder å møte kundenes dynamiske behov. Vi ser fordelene med å gi kandidatene både systematisk og praktisk opplæring. Opplæringen fra Brights ikke bare oppfyller, men overgår ofte kundenes forventninger», sier Seeberg.

Å tette kompetansegapet har høyeste prioritet for bedriftene

Flere ledende selskaper i Norge, deriblant Orkla, Accenture og Cognizant, har deltatt i Brights’ pilotprosjekt, som har vært tilpasset for nettopp deres behov. Etter at deltakerne behersket plattformen, kunne de bruke sin nye kompetanse på simulerte kundescenarier som krevde implementering av Salesforce.

Kursmålene er utarbeidet på workshops der kundene og Brights’ opplæringspartnere har samarbeidet, og de fokuserer på å utvikle spesialisert Salesforce-kompetanse hos «vanlige» nyutdannede – personer med en mastergrad i IT, markedsføring eller business. Målet er at de raskere skal bli klare og ha den nødvendige kompetansen til å jobbe effektivt med konkrete, kunderelaterte oppgaver.

Kvive Hansen, som er Salesforce Delivery Lead i Accenture, forteller at noe av det gunstigste med Brights-kurset er den tidlige sertifiseringen av kandidatene.

«Når vi leverer tilbud til potensielle kunder, presenterer vi hovedsakelig CV-er som viser kvalifikasjoner, erfaring og sertifiseringer. Når de nyutdannede har gjennomgått strukturert opplæring og sikret seg de nødvendige sertifiseringene, går onboardingen i lønnsomme kundeprosjekter raskere», forteller Hansen.

Accenture presenterer to av kandidatene til pilotprosjektet. Fra venstre: Victoria Fredheim, kursdeltaker, fulgt av Kvive Hansen, Salesforce Delivery Lead i Accenture, Armand Sepehri, kursdeltaker og til slutt Inger Johansen, Salesforce Lead i Accenture.

Anne Cathrine Essebaggers, Head of Sales and Marketing i Orkla, forteller at de hovedsakelig bruker Salesforce internt. Hun er overbevist om at initiativer som Brights-opplæringen ikke bare gjør det enklere å rekruttere de beste kandidatene, men at det også fører til at de blir værende over tid.

«Det er viktig å tilby medarbeiderne utviklingsmuligheter. Initiativer som dette opplæringsprogrammet bidrar ikke bare til karriereutvikling, det blir også lettere å holde på talentene», forteller Essebaggers.

Tett oppfølging av deltakernes fremdrift

Victoria Fredheim begynte i Accenture i august 2023 og innledet karrieren med kurs hos Brights Learning. Hun forteller at overgangen fra masterprogrammet til arbeidslivet har vært uproblematisk takket være opplæringen hos Brights.

«Jeg er vant til å tilegne meg teoretisk kunnskap, men dette kurset har hjulpet meg med å bruke teorien i reelle sammenhenger. Vi har lært å planlegge prosjekter fra A til Å og tenke mye mer helhetlig», sier Fredheim.

Fredheim roser også mentorene hun hadde under kurset. Kandidatene fikk tett oppfølging og kunne søke hjelp fra både lærere og mentorer.

«Det er ganske annerledes enn en vanlig undervisningssituasjon. Mentorene opptrådte mer som kolleger enn som instruktører», sier Fredheim.

Deltaker Svend Belter deltok på Bright Learnings seks uker lange program fra Danmark. Han er også takknemlig for den tette oppfølgingen fra lærerne.

«Disse ukene har vært utrolig lærerike. Å gjennomføre kurset digitalt har ikke vært noen hindring. Tvert imot, det har vært veldig nyttig, med tanke på at mye av arbeidet heretter også vil bli gjort på avstand», sier Belter.

Han fortsetter med å si at han er takknemlig for muligheten han har fått hos Cognizant. Han vil blant annet ta med seg erfaringen med å tilpasse Salesforce-løsningene inn i arbeidet med å møte stadig nye behov hos krevende kunder.

«Det har vært svært nyttig å lære å prioritere de viktigste oppgavene først, og ikke love mer enn man kan holde», sier Belter.

Orkla ga nyutdannede Andreas Ingemundsen tilbud om å delta på onboarding-kurs arrangert av Brights. Han ser frem til å komme tilbake på jobb.

«Det er mye enklere å snakke med kolleger nå som jeg har fått en solid forståelse av terminologien. Siden jeg nå har kompetanse på det tekniske og kan kombinere det med terminologien på jobben, føler jeg meg mye tryggere når jeg kommer tilbake til Orkla», sier Ingemundsen.

Brights

Follow us

© 2024 Brights