Brights logo

Deutsche Telekom AG: Utviklere? Vi lærer dem opp selv!

Les om reskilling-samarbeidet med Deutsche Telekom der medarbeiderne tilegnet seg svært tiltrengt kompetanse.

Utfordringen: Hvordan få tak i kompetanse som er absolutt nødvendig, men vanskelig å finne?

Den raske digitaliseringen har ført til radikale endringer i telekommunikasjonsbransjen. For å møte kundenes behov må de gå fra å være en telefonileverandør til å tilby nett- og mobiltjenester, som blant annet skytjenester og mobilapper, og her er programmering en viktig brikke.

Fagpersonell er imidlertid mangelvare, noe som gjør det vanskelig å rekruttere programmerere. Deutsche Telekom bestemte seg derfor for å lære opp IT-spesialistene de trengte fra egne rekker. Deutsche Telekom valgte våre skreddersydde kursløsninger for å lære opp egnede ansatte til å bli programmerere.

Løsningen: reskilling-programmer for å gjøre eksisterende medarbeidere om til utviklere.

Vi analyserte Deutsche Telekoms behov og satte opp en skreddersydd plan for programmet. Sammen kartla vi det spesifikke behovet og hvor behovet var størst. Deutsche Telekom kunne deretter bestemme om de ville tilby programmet til alle ansatte eller bare til enkelte grupper. Dette gjorde det mulig å skreddersy programmet til målgruppen, rette det mot spesifikke avdelinger og sørge for at det oppfylte behovene. De som til slutt deltok i programmet, ble utvalgt blant dem som besto den krevende test- og intervjuprosessen vår. Dette var en garanti for at de passet til den nye rollen både med tanke på kognitive ferdigheter, motivasjon og atferd.

Siden 2020 har vi gjennomført flere reskilling-programmer for Deutsche Telekom, vanligvis med tre måneders varighet. De har også bedt oss om å utvide noen av programmene for å dekke behovet for dybdekunnskap. Hittil har 77 ansatte i Deutsche Telekom over hele Europa fullført et av reskilling-programmene våre.

Reskilling-programmene ble i sin helhet gjennomført på nettet. Dermed slapp deltakerne å være borte fra arbeidet i tre måneder, og de kunne i stedet konsentrere seg helt om opplæringen.

Resultatet: Nye, motiverte utviklere, uten kostbare rekrutteringsrunder.

Mange av deltakerne hadde alltid ønsket å jobbe som utviklere og hadde tatt et bevisst valg om å bytte karriere. Dette betyr at begge parter har hatt nytte av reskilling-programmet vårt: Deutsche Telekom har fått tiltrengte, godt utdannede IT-spesialister som allerede kjenner selskapets kultur og prosesser, og de ansatte har fått en ny karriere i drømmerollen sin.

Ifølge Deutsche Telekom har deltakerne i reskilling-programmene høyere sannsynlighet for å bli værende i selskapet enn medarbeidere som rekrutteres utenfra. I tillegg er løsningene de foreslår, mer i tråd med DTs behov, fordi de har en dypere forståelse for de aktuelle prosessene. I noen tilfeller har de til og med vært direkte berørt av problemet i sin tidligere rolle.

Angjela Kostova-Trpeska, People Development Tribe, New Skilling Squad hos Deutsche Telekom, sier følgende:

Brights har tilbudt boot camps som har vært skreddersydd for våre behov, og har vist imponerende fleksibilitet. Selv ved kortsiktige endringer eller uforutsette hendelser har Brights alltid funnet praktiske løsninger.

Brights har hatt ansvar for hele prosjektgjennomføringen, og de har kunnet tilby hele pakken fra markedsføring og rekruttering til opplæring – noe som har vist seg å være svært nyttig hvis man ikke har kunnskap eller ressurser til å gjøre det selv.

Erfaringene fra det første prosjektet var svært gode, og tilbakemeldingene fra deltakerne var udelt positive. Den høye suksessraten gjorde at vi ønsket å samarbeide med Brights også om senere programmer. Dette er et samarbeid vi definitivt ønsker å gå videre med.

Brights

Follow us

© 2024 Brights