Brights logo

Learning Consulting

Gjør muligheten til å lære til en langsiktig konkurransefordel.

Organisasjoner som omfavner læring og utvikling, har 1,5 gang høyere sannsynlighet for å bli markedsledere. Med learning consulting hjelper vi dere med å bli en læringsorganisasjon. Læringskonsulentene våre analyserer organisasjonen og anbefaler en langsiktig læringsstrategi som sørger for at bedriften har kompetansen den trenger for å henge med i markedet. Våre skreddersydde anbefalinger hjelper dere med å gjennomføre lærings- og utviklingsprosjekter ved hjelp av kompetansekartlegging, organisasjonsanalyse og kunnskapsdeling.  

Hva er Learning Consulting?

Learning consulting innebærer et nært samarbeid mellom dere og læringskonsulentene våre. Sammen identifiserer og utvikler dere strategiene, lederskapet og kulturen dere trenger for å utvikle dere raskere enn konkurrentene. Sammen gjør vi opp status over hvor organisasjonen står i dag, hvor dere ønsker å være i morgen og hva dere trenger for å vokse som planlagt. 

Hvorfor Learning Consulting?

Organisasjoner som ikke lærer og utvikler seg raskt nok, sliter med å overleve. Ved å samarbeide med oss får dere en erfaren partner som hjelper dere med å integrere læringen i bedriften hver eneste dag.
Woman presenting

Learning Consulting vil:

  • hjelpe dere med å identifisere hvilke kompetanser dere trenger og lage en strategi for å bygge dem.
  • utarbeide de nødvendige strategiene og strukturene for at læring og utvikling skal skje og støtte dere i overgangen til å bli en læringsorganisasjon.
  • forbedre kvaliteten på internopplæringen og gjøre det mulig å måle hvor mye dere får igjen for opplæringen.

Andre tjenester

Brights

Follow us

© 2024 Brights