Brights logo

Upskilling

Kompetanseheving i hverdagen.

Læring bør være en kontinuerlig prosess. Det er ikke noe som slutter når du forlater klasserommet. For å være konkurransedyktig i et skiftende marked og unngå skadelige kunnskapshull i organisasjonen, må de ansatte ha de riktige verktøyene slik at de kan lære og utvikle seg i løpet av arbeidsdagen. I praksis betyr dette å integrere regelmessig, effektiv opplæring i de ansattes hverdag. 

Hva er upskilling?

Upskilling betyr å oppgradere kompetansen medarbeiderne allerede har, eller å tilegne seg ny kompetanse i tilknytning til den eksisterende rollen. Det kan være så enkelt som å lære seg å bruke ny programvare eller nye arbeidsmetoder.  

Hvorfor upskilling?

Regelmessig upskilling sørger for at bedriften alltid har kompetansen den trenger gjennom at medarbeiderne hele tiden utvikler seg, slik at de holder seg oppdatert og produktive. Muligheten til å utvide og utvikle kompetanse er noe som er svært etterspurt i dagens marked, og en etablert upskilling-kultur vil gjøre bedriften mer attraktiv for potensielle kandidater.
Woman looking out a window

Upskilling vil:

  • integrere kompetansen organisasjonen trenger, når dere trenger den.
  • gi bedriften kompetansen den trenger for å dra nytte av ny teknologi uten kostbare rekrutteringsprosesser.
  • styrke bedriftens varemerke og gjøre dere mer attraktive for potensielle kandidater.
Brights

Follow us

© 2024 Brights