Brights logo

The Brights Way

Världen förändras snabbare än någonsin tidigare och behovet av lärande har aldrig varit större. Att kompetenser som arbetsgivare efterfrågar ständigt förnyas är en stor utmaning - inte bara för enskilda individer och företag, utan för samhället i sin helhet. Vi behöver hitta sätt att anpassa oss till denna snabba utvecklingstakt. Svaret är kontinuerligt lärande.

För att klara den utmaning vi står inför måste vi förändra vår syn på lärande. Lärandet måste börja med motivation, prioritera färdigheter, leda till tydlig förändring och bättre integreras i arbetslivet. The Brights Way är utformat för att lösa dessa utmaningar. Det är vårt manifest som beskriver våra tillvägagångssätt för lärande sammanfattat i Brights foundation for efficient learning och Learning at Brights.
Våra grundläggande principer presenterar vad vi tror utgör grunden för effektivt lärande; Motivation, Return on Learning, Learning Embedded och Learning Innovation. Med denna grund har vi skapat våra egna arbetssätt och valt metoder som främjar lärande – allt beskrivet inom Learning at Brights. Alla våra utbildningar skapas utifrån The Brights Way. Det vägleder allt vi gör och hjälper till att tydliggöra för våra kunder, deltagare och oss själva, vad som krävs för att göra lärande effektivt. Det är kärnan i att uppnå vår mission att förändra sättet som individer och organisationer lär sig på och förklarar hur vi omprövar lärande och gör saker annorlunda genom design.

Brights foundation for effective learning

The Brights Way är vårt manifest som beskriver våra tillvägagångssätt för lärande. Det är baserat på fyra grundläggande principer. Dessa principer utgör grunden för effektivt lärande och har använts för att skapa metoder som möjliggör lärande.

Lär dig mer om Brights grundläggande principer för effektivt lärande

Learning at Brights

Learning at Brights handlar om att göra lärandet effektivt och praktiskt, genom att aktivt delta och samarbeta med andra. Vi lägger stor vikt vid feedback och reflektion för att våra deltagare ska få ut maximalt av sina lärandeupplevelser. Vi skapar en miljö för lärande med tydliga strukturer för framsteg och arbetar med toppklassiga lärare med ett arbetslivsinriktat tillvägagångssätt.

Lär dig mer om Learning at Brights
Brights

Follow us

© 2024 Brights