Brights logo

Learning Consulting

Gör lärande till en långsiktig konkurrensfördel.

Arbetsmarknaden förändras snabbt och organisationer som satsar på lärande och utveckling har 1,5 gånger större chans att bli marknadsledande. Genom Learning Consulting hjälper vi er att bygga en lärande organisation. Vi analyserar er verksamhet och förser er med en långsiktig lärandestrategi anpassad efter den konstanta förändringen. Vår skräddarsydda lösning ger er rätt förutsättningar att driva lärande- och utvecklingsprojekt genom komptenskartläggning, oganisationsanalys och kunskapsdelning.

Vad är Learning Consulting?

Learning Consulting är ett samarbete där vi tillsammans identifierar och utvecklar de strategier och strukturer, samt det ledarskap och den kultur som behövs för att ni ska ligga steget före era konkurrenter. Våra Learning Consultants hjälper er kartlägga hur er organisation ser ut idag, var ni vill befinna er imorgon och vad som krävs för att växa kontinuerligt.

Varför Learning Consulting?

Organisationer som inte utvecklas tillräckligt snabbt har svårt att överleva. Genom att arbeta med oss, får ni en erfaren partner med expertis i att integrera lärande och göra det till en naturlig del av er organisation.
Kvinna som presenterar

Genom Learning Consulting kan ni:

  • Identifiera vilka kompetenser ni behöver och skapa en strategi för att förvärva dem.
  • Skapa strategier och strukturer som hjälper er säkerställa att lärande och utveckling faktiskt sker, och som underlättar er transformation till en lärandeorganisation.
  • Förbättra kvaliteten på era interna utbildningar och tillämpa effektiva metoder för att mäta effekten på dessa.

Våra andra erbjudanden

Brights

Follow us

© 2024 Brights