Brights logo

Upskilling

Kontinuerlig utveckling av era medarbetare.

Lärande bör vara en konstant process. Det är inget som tar slut när du lämnar klassrummet. I en snabbföränderlig marknad krävs integrerat lärande för att undvika skadliga kompetensgap. Medarbetare behöver rätt verktyg för att växa och utvecklas. I praktiken innebär det att integrera vardaglig, effektiv utbildning i dina medarbetares arbete.

Vad är upskilling?

Upskilling innebär att ni vässar den kunskap era medarbetare redan har, eller förser dem med ny kompetens inom området. Det kan exempelvis innebära att lära sig använda en ny mjukvara eller att tillämpa ett nytt arbetssätt.

Varför upskilling?

Genom regelbunden upskilling förebygger ni ett växande kompetensgap och säkerställer att era medarbetare är uppdaterade med den senaste kompetensen för att förbli relevant och produktiv. Kompetensutveckling är en viktig motivationsfaktor på dagens arbetsmarknad, och genom att integrera upskilling i er företagskultur blir ni mer attraktiva för potentiella kandidater.

Kvinna tittar ut genom fönstret

Genom upskilling kan ni:

  • Tillgodogöra er rätt kompetens, vid rätt tidpunkt.
  • Förse ert företag med den kompetens som krävs för att dra nytta av ny teknologi, utan dyra rekryteringskostnader.
  • Stärka ert employer brand och göra ert företag mer attraktivt för kandidater.

Våra andra erbjudanden

Brights

Follow us

© 2024 Brights