Brights logo

Reskilling

När ni redan har rätt medarbetare på plats, kan vi förse dem med kompetensen som krävs för att nå framgång.

Behöver era medarbetare ny kompetens, vi har lösningen. Genom våra program tar ni vara på talangerna ni redan, slipper söka efter kompetensen på en redan utsatt marknad, och kan ligga steget före era konkurrenter. Tillsammans utformar vi en skräddarsydd, målfokuserad och praktisk intensivutbildning, som förser era befintliga medarbetare med kompetens för en ny roll, redo att axla morgondagens utmaningar.

Vad är reskilling?

Reskilling förser era medarbetare med helt ny kompetens och gör dem redo att ta sig an nya roller som matchar morgondagens behov. Det är ett effektivt och fungerande koncept som passar alla medarbetare, oavsett bakgrund och tidigare roll.

Varför reskilling?

Genom reskilling får ni rätt kompetens på plats, utan att behöva konkurrera på arbetsmarknaden och genomföra dyra rekryteringar. Det är en lärandelösning som hjälper er möta morgondagens kompetensbehov, samtidigt som ni ger era medarbetare möjlighet att växa och utvecklas.

Man som arbetar vid datorn

Genom reskilling kan ni:

  • Investera i och behålla era bästa medarbetare, samtidigt som ni ökar deras lojalitet.
  • Minska ert kompetensgap genom en smidig och effektiv lärandelösning som ger bevisat resultat.
  • Utveckla de talanger ni redan har investerat i, och förse dem med rätt mindset för att ta sig an nya utmaningar.

Våra andra erbjudanden

Brights

Follow us

© 2024 Brights