Brights logo

The Brights Way

Verden endrer seg raskere enn noen gang, og behovet for læring har aldri vært større. Det raskt endrede kompetansebehovet skaper store utfordringer for bedrifter, enkeltpersoner og samfunnet. For å lykkes mà vi tilpasse oss, for å kunne tilpasse oss må vi endre oss og for à endre oss trenger vi læring.

For å møte utfordringen trengs en revolusjon. Et skifte fra grader til fleksibel kompetanseutvikling. Fra å velge én vei i tidlig voksenalder til et livsløp med muligheter. Kort sagt: å skifte fokus fra utdanning til læring. Som en del av denne revolusjonen må vi tenke nytt om hvordan vi ser på læring.
Læring må starte med motivasjon, sette ferdigheter først, føre til tydelig endring og integreres bedre i arbeidslivet.
The Brights Way er bygget for å løse disse utfordringene. Det er vårt manifest som beskriver tilnærmingene våre til læring, oppsummert i Brights foundation for efficient learning og Learning at Brights. Våre grunnpilarer presenterer det vi mener danner grunnlaget for effektiv læring: motivasjon, avkastning på læring, integrert læring og læringsinnovasjon.
Med dette fundamentet har vi utviklet våre egne arbeidsmetoder og valgt metoder som gjør læring mulig – alt beskrevet i Learning at Brights.
Alle våre læringsløsninger er laget basert på The Brights Way. Den veileder alt vi gjør og bidrar til å klargjøre for klienter, deltakere og oss selv hva som kreves for å gjøre læring effektiv. Den er kjernen i å nå vår misjon om å endre måten individer og organisasjoner lærer på, og forklarer hvordan vi tenker nytt om læring og med hensikt gjør ting annerledes.

Brights foundation for effective learning

The Brights Way er vårt manifest som beskriver vår tilnærming til læring. Den er basert på fire grunnpilarer. Disse grunnpilarene danner grunnlaget for effektiv læring og har blitt brukt til å utvikle metoder som gjør læring mulig.

Lær mer om Brights grunnpilarer for effektiv læring

Learning at Brights

Læring hos Brights handler om effektiv læring, å lære gjennom å gjøre, og å samarbeide med andre for å lære. Vi legger vekt på betydningen av tilbakemelding og refleksjon for at våre deltakere skal få mest mulig ut av læringserfaringen. Vi skaper et læringsmiljø med tydelige strukturer for fremgang i samarbeid med førsteklasses lærere som har en arbeidsrelatert tilnærming.

Lær mer om læring hos Brights
Brights

Follow us

© 2024 Brights